Get jazzy on me
Beni gösterişli yap
I’m the flight that you get on, international
Ben senin bindiğin uçağım, uluslararası
First class seat on my lap girl
Kucağımda birinci sınıf yer kızım
Riding comfortable, cause I know what the girl them need
Rahat uçuş, çünkü o kızların neye ihtiyaç duyduğunu biliyorum
New York to Haiti, I got lipstick stamps for my passport
New York’tan Haiti’ye, pasaportum için ruj izimi aldım
You make it hard to leave
Ayrılmayı zorlaştırıyorsun

Been around the world, dont speak the language
Dünyanın her yerinde bulundum, dilllerini konuşmadan
But your booty dont need explaining
Ama senin poponu açıklamak gerekmez
All I really need to understand is when you talk dirty to me
Anlamak için tüm ihtiyacım olan şey, sen benimle edepsizce konuştuğunda
Talk dirty to me, talk dirty to me, talk dirty to me
Edepsizce konuştuğunda, edepsizce konuştuğunda,
Get jazzy on me
Beni gösterişli yapman

You know the worst in my songs, no habla ingles*
Biliyorsun şarkılarımdaki en kötü şey, ingilizce bilmiyor olmam
Our conversantion aint no, but you know what is
Bizim konuşmalarımız yok değil, ama sen ne olduğunu biliyorsun
I know what that girl them wants, London to Taiwan
Bu kızların ne istediklerini biliyorum, Londra’dan Tayvan’a
I got lipstick stamps for my passport, I think I need a new one
Pasaportum için ruj izimi aldım, sanırım yeni bir taneye ihtiyacım var

Been around the world, dont speak the language
Dünyanın her yerinde bulundum, dilllerini konuşmadan
But your booty dont need explaining
Ama senin poponu açıklamak gerekmez
All I really need to understand is when you talk dirty to me
Anlamak için tüm ihtiyacım olan şey, sen benimle edepsizce konuştuğunda
Talk dirty to me, talk dirty to me, talk dirty to me
Edepsizce konuştuğunda, edepsizce konuştuğunda

UNO, met a friend in rio
Bir, Rio’da bir arkadaş edindim
DOS, she was all on me
İki, o tamamen benim üstümdeydi
TRES, we can make now a trio
Üç, şimdi bir üçlü yapabiliriz
CUATRO, oh….
Dört, oh..

 

[2 Chainz]

 

Been around the world, dont speak the language
Dünyanın her yerinde bulundum, dilllerini konuşmadan
But your booty dont need explaining
Ama senin poponu açıklamak gerekmez
All I really need to understand is when you talk dirty to me
Anlamak için tüm ihtiyacım olan şey, sen benimle edepsizce konuştuğunda
Talk dirty to me, talk dirty to me, talk dirty to me
Edepsizce konuştuğunda, edepsizce konuştuğunda,
Get jazzy on me
Beni gösterişli yapman

[*İspanyolca’ da ‘İngilizce bilmiyorum’ anlamına gelen bir cümle]