talkJade
She lives in the shadow of a lonely girl
Yalnız bir kızın gölgesinde yaşıyor
Voice so quiet you don’t hear a word
Ses oldukça kısık tek kelime duyamazsın
Always talking but you can’t be heard
Sürekli konuşuyor ama duymuş olamazsın

Leigh-Anne
You can see it there if you catch her eye
Gözlerini yakalarsan orada görebilirsin
I know she’s brave but its trapped inside
Biliyorum cesur biri ama içinde sıkışıp kalmış
Scared to stop but you don’t know why
Durmaktan korkmuş ama neden olduğunu bilmiyor

All
Wish I knew back then what I know now
Keşke şimdiyi bildiğim gibi geçmişini de bilsem
Wish I could somehow
Keşke bir şekilde bilseydim
Go back and tell me maybe listen to my own advice
Geri git ve söyle bana belki benim tavsiyemi dinler

I’d tell her to speak up, tell her to shout out
Çekinmeden konuşmasını söyledim,haykırmasını istedim
Talk a bit louder be a bit prouder
Biraz daha yüksek konuş,biraz daha kendinle gurur duy
tell her she’s beautiful, wonderful, everything she doesn’t see
Ona güzel,mükemmel olduğunu söyledim,göremediği her şey olduğunu

All
You gotta speak up, you gotta shout out
Çekinmeden konuşmalısın,haykırmalısın
And know that right here right now
Ve hemen burada şimdi biliyorsun
You could be beautiful, wonderful anything you want to be
Güzel,mükemmel, istediğin herhangi bir şey olabilirdin

Jesy
Little Me
Küçük ben

All
Oooh

Jesy
Yeah you got a lot of time to act your age
Yaşın gibi davranmak için çok vaktin var
Can’t write a book from a single page
Tek sayfalık bir kitap yazamazsın
Hands on the clock only turn one way
Eller saatte sadece çıkmaz sokaktan dön

Perrie
Run too fast and you’ll risk it all
Çok hızlı koş ve bütün riskleri al
Cant be afraid to take a fall
Düşmekten korkamazsın
Felt so big but she looked so small
Büyük hissetti ama küçük baktı

All
Wish I knew back then what I know now
Keşke şimdiyi bildiğim gibi geçmişini de bilsem
Wish I could somehow
Keşke bir şekilde bilseydim
Go back and tell me maybe listen to my own advice
Geri git ve söyle bana belki benim tavsiyemi dinler

I’d tell her to speak up, tell her to shout out
Çekinmeden konuşmasını söyledim,haykırmasını istedim
Talk a bit louder be a bit prouder
Biraz daha yüksek konuş,biraz daha kendinle gurur duy
tell her she’s beautiful, wonderful, everything she doesn’t see
Ona güzel,mükemmel olduğunu söyledim,göremediği her şey olduğunu

All
You gotta speak up, you gotta shout out
Çekinmeden konuşmalısın,haykırmalısın
And know that right here right now
Ve hemen burada şimdi biliyorsun
You could be beautiful, wonderful anything you want to be
Güzel,mükemmel, istediğin herhangi bir şey olabilirdin

Perrie
Little Me
Küçük ben