milky chance
Milky Chance-Stolen Dance(türkçe çeviri)

I want you by my side
Seni yanımda istiyorum
So that I never feel alone again
Böylece asla yalnız hissetmeyeceğim
They’ve always been so kind
Hep çok kibardılar
But now they’ve brought you away from me
Ama şimdi seni benden alacaklar
I hope they didn’t get your mind
Umarım aklını çelmezler
Your heart is too strong anyway
Zaten kalbin çok güçlü
We need to fetch back the time
Zamanı geri almaya ihtiyacımız var
They have stolen from us
Bizden çaldılar

I want you
Seni istiyorum
We can bring it on the floor
Yere getirebiliriz
You’ve never danced like this before
Daha önce hiç böyle dansetmemiştin
but we dont talk about it
Ama bunun hakkında konuşmuyoruz
Dancin’ on doin the boogie all night long
Bütün gece dans ediyoruz
Stoned in paradise
Cennette sarhoş
Shouldn’t talked about it
Bunun hakkında konuşmamalıydık
Shouldn’t talked about it
Bunun hakkında konuşmamalıydık

Coldest winter for me
Benim için en soğuk kış
The sun aint shinin anymore
Güneş artık parlamıyor
The only thing i fell is pain
Tek hissettiğim acı
caused by absence of you
Senin yokluğundan kaynaklanan
Suspense is controlling my mind
Belirsizlik aklımı kontrol ediyor
I cannot find the way out of here
Burdan dışarıda yolumu bulamam

I want you by my side
Seni yanımda istiyorum
so that i never feel alone again
Böylece asla yalnız hissetmeyeceğim

I want you
Seni istiyorum
We can bring it on the floor
Yere getirebiliriz
you’ve never danced like this before
Daha öce hiç böyle dansetmemiştin
but we dont talk about it
Ama bunun hakkında konuşmuyoruz
dancin’ on doin the boogie all night long
Bütün gece dans ediyoruz
Stoned in paradise
Cennette sarhoş
Shouldn’t talked about it
Bunun hakkında konuşmamalıydık
Shouldn’t talked about it
Bunun hakkında konuşmamalıydık