Alicia Keys – Brand New Me

It’s been a while

Bir süre oldu

I’m not who I was before

Önceden olduğum kişi değilim

You look surprised

Şaşırmış görünüyorsun

Your words don’t burn me anymore

Sözcüklerin beni artık yakmıyor

Been meanin’ to tell ya

Anlamlarını sana söylerim

But I guess it’s clear to see

Ama sanırım bu görmek için açık

Don’t be mad

Deli olma

It’s just a brand new kinda me

Bu sadece benim yepyeni halim

Can’t be bad

Kötü olamazsın

I found a brand new kinda free

Yepyeni türde bir özgürlük buldum

 

Careful with your ego

Egona dikkat et

He’s the one that we should blame

Suçlamamız gereken kişisin

Had to grab my heart back

Kalbimi geri alma

God knows something had to change

Allah biliyor bir şey değişecek

I thought that you’d be happy

Sanırım mutlu olursun

I found the one thing I need

İhtiyacım olan şeyi buldum

Why you mad?

Neden delirdin

It’s just a brand new kinda me

Bu sadece benim yepyeni halim

 

Ooh, it took a long long time to get here

Burda olmak için uzun zaman aldı

It took a brave, brave girl to try

Bir cesaret alındı cesur kız denedi

It took one too many excuses

Çok fazla bahane aldı biri

One too many lies

Çok fazla yalanlar

Don’t be surprised, don’t be surprised

Şaşırma sakın

 

If I talk a little louder

Eğer biraz gürültülü konuşursam

If I speak up when you’re wrong

Eğer yanıldığında belirtirsem

If I walk a little taller

Eğer biraz uzun yürürsem

I’ve been under you too long

Çok uzun zamandır senin altındaydım

If you notice that I’m different

Eğer farklı olduğumu farketmediysen

Don’t take it personally

Bunu kişisel algılama

Don’t be mad

delirme

 

 

 

 

It’s just a brand new kinda me

Bu sadece benim yepyeni halim

That ain’t bad

Kötü değil hiç

I found a brand new kinda free

Yepyeni türde bir özgürlük buldum

 

Ooh, it took a long long time to get here

Burda olmak için uzun zaman aldı

It took a brave, brave girl to try

Bir cesaret alındı cesur kız denedi

It took one too many excuses

Çok fazla bahane aldı biri

One too many lies

Çok fazla yalanlar

Don’t be surprised, don’t be surprised

Şaşırma sakın

 

Hey, if you were a friend

Eğer bir arkadaşsan

You’d wanna get to know me again

Beni yeniden tanımak istersin

If you were worth the while

Eğer işe yararsa

You’d be happy to see me smile

Beni gülümserken görmekten mutlu olacaksın

I’m not expecting sorry

Üzgünlük beklemiyorum

I’m too busy finding myself

Kendimi bulmakla meşgulum

I got this

Bunu anladım

I found me, I found me, yeah

Kendimi buldum

 

I don’t need your opinion

Senin görüşüne ihtiyacım yok

I’m not waiting for your okay

Senin iyiliğini beklemeyeceğim

I’ll never be perfect,

Asla mükemmel olmayacağım

But at least now I’m brave

Ama en azından şimdi cesurum

I know my heart is open

Kalbim açık biliyorum

I can finally breathe

Sonunda nefes alıyorum

Don’t be mad

Delirme

It’s just a brand new kinda free

Yepyeni türde bir özgürlük buldum

That ain’t bad

Hiçte kötü değil

I found a brand new kinda me

Yepyeni bir türümü buldum

Don’t be mad

Delirme

It’s just a brand new time for me

Sadece kendim içim yepyeni bir zaman