Avril Lavigne - Fly

There’s a light inside all of us

Hepimizin içerisinde ışık var

It’s never hid and you just have to light it

O ışık asla saklanmıyor ve sen sadece onu yakmalısın

It’s the one thing that you got to trust

Bu güvenmen gereken bir şey

It’s like a diamond, you just have to find it

Bu tıpkı elmas gibi,sadece onu bulmalısın

So if you ever feel like giving up

Pes ediyormuş gibi hissediyorsan

Yeah, let’s remember that.. we were all meant to fly

Evet,sadece bunu hatırla…Biz uçmak için yaratılmıştık

Spread your wings, across the universe

Kanatların tüm evrene uzanmış

It’s your time to, it’s your time to shine

Bu senin zamanın,parlama zamanın

There’s a light inside all of us

Hepimizin içerisinde ışık var

Soon, you’ll find that it’s your time to fly

Yakında,uçmak için olan zamanını bulacaksın

A little happy is all it ever takes

Ufak bir mutluluk hepsini yok eder

Somebody else just tell you that it’s worth fighting

Kimisi sana bunun savaşmaya değer olduğunu söylüyor

A single step becomes a leap a faith

Her adım inançlı bir sıçrama haline geliyor

That’s when you realize just starting flying

Bunu anladığın zaman uçmaya başladın

So, don’t you ever say you’re giving up?

Vazgeçtiğini hiç söylemedin

No, there’s no looking back… cause we are all meant to fly

Hayır,geriye bakmak yok…Biz uçmak için varız

Just reach up, don’t give up

Sadece uzan,vazgeçme

Until you touch the sky

Gökyüzüne dokunana kadar

Just reach up, don’t give up

Sadece uzan,vazgeçme

Until you feel ‘alized (realized)

Gerçekleştirdiğini hissedene kadar