Baby_Blue_(UK)_-_Bump
BABY BLUE-BUMP
(I can never understand why you ask me
Bana neden teklif ettiğini asla anlamadım
My heart is dying in your hands but my heart beats
Kalbim ellerinde ölüyor ama çarpıyor
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
It goes bump bump bump bump, bump bump bump)
Küt küt çarpıyor
Ugh, I can feel my heart beating
Ugh,kalp atışlarımı hissedebilirim
I’ve been sitting on the floor just pleading
Sadece yalvarırcasına yerde oturuyordum
So emotional
Çok duygusal
All the times I said, baby don’t leave me
Hep derdim ,bebeğim beni terketme
You’re so cold to me, so so so so so cold to me
Sen bana çok soğuktun,çok çok çok soğuktun
I think back to the times you were holding me
Bence eski zamanlarda sen beni tutuyordun
And I let the feeling wash over me
Ve hislerin beni yıkamasına izin verdim
I was just trying to give you what you need
Ben sadece neye ihtiyacın varsa onu vermeye çalışıyordum
Why couldn’t you do the same for me
Sen neden benim için aynısını yapmadın
But you were lying in front of my eyes
Ama gözümün önünde bana yalan söylüyordun
You were fuckin’ that girl on the other side
Diğer taraftaki kızla işi pişiriyordun
And now I’m going so out of my mind
Ve şimdi aklımı kaçırıyorum
And I can never understand why you asked me
Ve bana neden teklif ettiğini asla anlamadım
My heart is dying in your hands but my heart beats
Kalbim ellerinde ölüyor ama çarpıyor
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
Küt küt çarpıyor
And I can never understand why you told lies
Ve neden yalanlar söylediğini asla anlamadım
I wanna move on but I can’t for my heart cries
İlerlemek istiyorum ama kalbim ağladığı için yapamam
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
Küt küt çarpıyor
I can feel my hands shaking
Ellerimin titremesini hissediyorum
That’s the anger building up inside me
Bu içimde inşa edilen öfke
In my head I’m just waiting
Kafamda sadece bekliyorum
I look up and our eyes meet, oh
Bakıyorum ve gözlerimiz buluşuyor
Someone say something
Biri bir şey söylesin
Someone please say something please
Biri lütfen bir şey söylesin
How’d you leave us in this mess here
Buradaki dağınıklıkta bizi nasıl bıraktın
How many of the lies did I believe
Kaç yalanına inandım
I was just trying to give you what you need
Sadece neye ihtiyacın varsa onu vermeye çalışıyordum
Why couldn’t you do the same for me
Neden benim için aynısını yapamadın
It’s like I’m looking at a stranger now
Şimdi bir yabancıya bakıyormuş gibi
I hear my voice bumping so loud
Çarpma sesini çok şiddetli duyuyorum
I just want to get you out of my house
Sadece evimden defolup gitmeni istiyorum
And I can never understand why you asked me
Ve bana neden teklif ettiğini asla anlamadım
My heart is dying in your hands but my heart beats
Kalbim ellerinde ölüyor ama çarpıyor
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
Küt küt çarpıyor
And I can never understand why you told lies
Ve neden yalanlar söylediğini asla anlamadım
I wanna move on but I can’t for my heart cries
İlerlemek istiyorum ama kalbim ağladığı için yapamam
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
Küt küt çarpıyor

All the lies you were telling me
Bana söylediğin bütün yalanlar
But you were actin’ so lovable
Ama çok sevilesi davranıyordun
You’re getting away with murder
Katille kaçıyorsun
You must have loved it
Sevmiş olman gerekir
You were thinking this girl is so gullible
Bu kızın çok saf olduğunu düşünüyordun
Should have left a long time ago
Uzun zaman önce bırakmalıydın
But I was loyal, I played my part
Ama ben sadığım,kendi bölümümü oynadım
A little piece from the broken heart
Kırılmış kalpten küçük bir parça

And I can never understand why you asked me
Ve bana neden teklif ettiğini asla anlamadım
My heart is dying in your hands but my heart beats
Kalbim ellerinde ölüyor ama çarpıyor
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
Küt küt çarpıyor
And I can never understand why you told lies
Ve neden yalanlar söylediğini asla anlamadım
I wanna move on but I can’t for my heart cries
İlerlemek istiyorum ama kalbim ağladığı için yapamam
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
It goes bump bump bump bump, bump bump bump
Küt küt çarpıyor