Beyonce - Pretty Hurts
Mama said, you’re a pretty girl
Annem senin güzel bir kız olduğunu söyledi
What’s in your head, it doesn’t matter
Kafanın içinde neler var bu hiç önemli değil
Brush your hair, fis your teeth
Dişlerini fırçala, saçlarını yıka
What you wear is all that matters
Ne giyindiğinin hiç önemi yok

Just another stage
Sadece başka bir sahnede
Pageant, the pain away
Temsili tören, acını alır
This time i’m gonna take the crown
Bu sefer hükümeden ben olacağım
Without falling down, down
Hiç düşmeden, düşmeden

Pretty hurts
Güzellik acıtıyor
Shine the light on whatever’s worse
Işığın üzerinde kötülük her neyse parlasın
Perfection is the disease of a nation
Mükemmelik o ulusun  hastalığıdır

Pretty hurts
Güzellik acıtıyor
Shine the light on whatever’s worse
Işığın üzerinde her ne kötülük varsa parlasın
Tryna fix something
Bazı şeyleri düzeltmek için uğraşıyorsun
But you can’t fix what you can’t see
Ama göremediklerini düzeltemiyorsun
It’s the soul that needs the surgery
Ruhunun ameliyata ihtiyacı var

Blonder hair, flat chest
Daha sarı saçlı, tahta göğüslü
TV says bigger is better
Televizyon daha büyüğün daha iyi olduğunu söylüyor
South beach, sugar free
Güney sahili, şekersiz
Vogue says
Vogue diyor ki
Thinner is better
Daha ince olmak daha iyidir

Ain’t no doctor or pill that can take the pain away
Ne doktor ne de hap acıyı alır
The pain’s inside
Acı içinde kalıyor
And nobody frees you from your body
Ve kimse seni bedeninden özgür bırakmaz
It’s the soul that needs surgery
Ruhunun ameliyata ihtiyacı var
It’s my soul that needs surgery
Ruhumun ameliyata ihtiyacı var
Plastic smiles and denial can only take you so far
Plastik gülüşler ve inkar etmek seni sadece uzaklaştırabilir
And you break when the paper signs you in the dark
Ve kağıdı karanlıkta imzaladığında bozulursun
You left a shattered mirror
Kırılmış bir ayna gibi kaldın
And the shards of a beautiful girl
Ve güzel bir kızın kırık parçaları gibi kalırsın

When you’re alone all by yourself
Yalnız başına kaldığında
And you’re lying in your bed
Ve yatağına uzandığında
Reflection stares right into you
Yansıman sana gözünü diker
Are you happy with yourself?
Kendinden memnun musun?
It’s just a way to masquerade
Bu sadece kılık değiştirmenin bir yolu
The illusion has been shed
Yanılsaman döküldü
Are you happy with yourself?
Kendinden memnun musun?
Are you happy with yourself?
Kendinden memnun musun?
Yes
Evet