indir

Birdy – People Help The People ( Türkçe Çeviri )

God knows what is hiding in those weak and drunken hearts

(Tanrı bilir bu zayıf ve sarhoş kalplerde neler saklandığını)

 

I guess he kissed the girls and made them cry

(Sanırım O kızları öptü ve onları ağlattı)

 

Those hardfaced queens of misadventure

Bu sert bakışlı kraliçelerin aksiliği)

 

God knows what is hiding in those weak and sunken eyes

(Tanrı bilir bu zayıf ve çökük gözlerde nelerin saklandığını)

 

A fiery throng of muted angels

(Sessiz meleklerin bir ateşli kalabalığı)

 

Giving love but getting nothing back

(Aşk veriyor ama karşılığında hiçbir şey almıyor)

 

People help the people

(Insanlar insanlara yardim eder)

 

And if your homesick, give me your hand and I’ll hold it

(Ve eğer gurbetçiysen, bana elini ver, ben onu tutarim)

 

People help the people

(Insanlar insanlara yardim eder)

 

And nothing will drag you down

(Ve hiçbir şey seni aşagıya çekemeyecek)

 

Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain

(O ve eğer beynim olsaydi, o ve eğer beynim olsaydi)

 

I’d be cold as a stone and rich as the fool

(Taş gibi soğuk ve aptal gibi zengin olurdum)

 

That turned, all those good hearts away

(Bu çevirdi, bütün bu iyi kalpleri uzaklaştırır)

 

God knows what is hiding, in this world of little consequence

(Tanrı bilir küçük sonuçları olan bu dünyada neler saklandığını)

 

Behind the tears, inside the lies

(Gözyaşları arkasında, yalanların içinde)

 

A thousand slowly dying sunsets

(Yavaşça ölen binlerce gün batımı)

 

God knows what is hiding in those weak and drunken hearts

(Tanrı bilir bu zayıf ve sarhoş kalplerde neler saklandığını)

 

I guess the loneliness came knocking

(Sanırım yalnızlık geldi kapı çalmaya)

 

No one needs to be alone, oh save me

(Kimse yalnız kalmamaı, Oh koru beni)

 

People help the people

(Insanlar insanlara yardim eder)

 

And if your homesick, give me your hand and I’ll hold it

(Ve eğer gurbetçiysen, bana elini ver, ben onu tutarim)

 

People help the people

(Insanlar insanlara yardim eder)

 

And nothing will drag you down

(Ve hiçbir şey seni aşagıya çekemeyecek)

 

Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain

(O ve eğer beynim olsaydi, o ve eğer beynim olsaydi)

 

I’d be cold as a stone and rich as the fool

(Taş gibi soğuk ve aptal gibi zengin olurdum)

 

That turned, all those good hearts away

(Bu çevirdi, bütün bu iyi kalpleri uzaklaştırır)

 

People help the people

(Insanlar insanlara yardim eder)

 

And if your homesick, give me your hand and I’ll hold it

(Ve eğer gurbetçiysen, bana elini ver, ben onu tutarim)

 

People help the people

(Insanlar insanlara yardim eder)

 

And nothing will drag you down

(Ve hiçbir şey seni aşagıya çekemeyecek)

 

Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain

(O ve eğer beynim olsaydi, o ve eğer beynim olsaydi)

 

I’d be cold as a stone and rich as the fool

(Taş gibi soğuk ve aptal gibi zengin olurdum)

 

That turned, all those good hearts away

(Bu çevirdi, bütün bu iyi kalpleri uzaklaştırır)