Open up, till the night our bed is underneath a heavy moon

Kapıyı aç gece yatağın altından ağır bir ay girene kadar
Cast a doubt like a shadow walking through the corners of the room

Odanın köşeleri boyunca yürüyen bir gölge gibi şüphe dağılır
I always thought I have a full tank to go

Ben daima gitmek için dolu bir depoya sahibim

(but not tonight, you’re not alone)

Ama geceleri değil,sen yalnız değilsin

I always thought I’d find my own way…

Ben daima yolumu bulacağımı düşündüm

(What’s going on in your head now?

Kafanda neler dönüyor şimdi ?
Maybe something I said?

Belki benim söylediğim bir şey ?
I know that you’ve been living in the past.

Geçmişte yaşadığını biliyorum
What’s going in your head now?

Kafanda neler dönüyor şimdi ?
Maybe something I said

Belki benim söylediğim bir şey

It’s driving me crazy, and you can try to lie

Deli gibi araba sürüyorum ve sen yalan söylemeye çalışıyorsun

But you’re not gonna, not gonna deny

Ama sen gidemezsin,gitmeyi reddedemezsin
No you’re not gonna, not gonna deny my love.

Hayır sen gitmiyorsun,aşkımı reddetmiyorsun
And you can run to the hillside, and you can close your eyes

Ve sen tepeye koşabilirsin ve sen gözlerini kapatabilirsin
But you’re not gonna, not gonna deny

Ama sen gitmiyorsun,gitmeyi reddetmiyorsun
No you’re not gonna, not gonna deny my love.

Hayır sen gitmiyorsun,aşkımı reddetmiyorsun
You can’t deny my love

Aşkımı reddemezsin

The eyes of God are watching over us so we don’t break the golden rules.

Tanrının gözleri üzerimizde bu yüzden altın kurallarını uymamalıyız
The seven seas, have we learned or are we sailing on a ship of fools?

Yedi denizi öğrendik ve ya aptalların yelkenli bir gemisindeyiz ?

When you close your eyes, tell me what you see.

Gözlerini kapattığında ne gördüğünü söyle bana
Locked up in your room is there any room for me?

Her hangi bir odayı benim için kilitledin mi ?
In the spoils of your mercy

Merhametinin yıkımında
In the reverence of your bed

Yatağının ihtiramında
In the cradle of the morning

Sabağın başlangıcında
What was it that you said?

Ne söyledin ?