Bruno Mars - Unorthodox Jukebox Album

Natalie

Oh I never done this before
Bunu daha önceden hiç yapmadım
Never wanna do this again
Bunu yeniden yapmak istemiyorum
Long turn on a dusty road
Sıkıcı yola doğru uzun bi dönüş
I did it too much so I can’t pretend
Bunu çok yaptım bu yüzden artık rol yapamam
Well I learned just a little too late
Öğrendim ki biraz geç kalmışımGood guy I must’ve been blind
İyi adam kör olmalıydım
Cause she got me for everything, everything, everything, alright
Çünkü o kadın benim herşeyimi ele geçirdi,herşeyimi,herşeyimi
Like my daddy I’m a gambling man
Tıpkı babam gibi keriz bir adammışım
Never been a friend of roll the dice
Hiç arkadaşlarımla zarlarla oynamamışım
But when I put my bed on her
Ama onu yatağa koyduğum zaman
Little miss snake eyes ruined my life
Küçük bayan yılan gözleriyle hayatımı mahvetti
She better sleep with one eye open
O bayan bir gözü açık daha iyi uyur
Better make sure to lock her doors

O bayanın kapılarının kilitli olduğundan emin olur

Cause once I get my hands on her, imma ooohh
Çünkü ellerimi önceden ona kaptırdım

Natalie, she ran away with all my money
Natalie bütün paramla birlikte kaçtı
And she did it fun
Ve yalnızca bunu eğlece için yaptı
Natalie, she’s probably out there thinking it’s funny
Natelie muhtemelen buralardan uzak bir yerde bunun eğlenceli olduğunu düşünüyor
Telling everyone i’m digging a ditch for this gold digging bitch
Herkese o kaltak için altın bir hendek kazdığımı söylüyorum
Watch out she’s quick
O hızlıyken ona dikkat et
Look out for a pretty little thing
Onun o küçük sevimli şeylerine dikkat et
Natalie, if you see her tell her im coming
Natalie,eğer onu görürseniz geldiğimi söyleyin 
She better run
Kaçması onun için daha iyi

The good lord better bless your soul
İyi Tanrının ruhunu kutsaması  daha iyi
Cause I done already cursed your name
Çünkü senin adın şimdiden lanetlendi.
Dont matter which way you go
Hangi yoldan gideceğinin önemi yok
Payback’s gonna come your way
Senin yoluna İntikam için geliyorum
You’ll be begging me, please please please
Bana yalvaracaksın,lütfen,lütfen,lütfen

And now I look at you, and laugh, laugh, laugh
Ve şimdi ben sana bakıyorum ve gülüyorum,gülüyorum,gülüyorum
While you sit there and cry for me, cry for me, cry for me all night
Orada otururken ve benim için bütün gece ağlıyorken
I spend your lifetime in jail (yeah that’s what I do)
Sana bütün ömrünü hapishanede geçirteceğim. (evet bunu yapacağım)
I’ll be smiling in my cell (yeah thinking bout you)
Hücremde gülümseyeceğim (evet seni düşünüyorum)
Cant nobody save you now
Şimdi seni hiçkimse kurtaramaz
So there aint no use in try
Yani deneyeceğin hiçbirşey yok
Once again my hands on you, imma oooh
Son bir kez ellerim senin üzerinde

Natalie, she ran away with all my money
Natalie bütün paramla birlikte kaçtı
And she did it fun
Ve o yalnızca bunu eğlence için yaptı
Natalie, she’s probably out there thinking it’s funny
Natelie muhtemelen buralardan uzak bir yerde bunun eğlenceli olduğunu düşünüyor
Telling everyone i’m digging a ditch for this gold digging bitch
Herkese o kaltak için altın bir hendek kazdığımı söylüyorum
Watch out she’s quick
O hızlıyken ona dikkat et
Look out for a pretty little thing
Onun o küçük sevimli seylerine dikkat et
Natalie, if you see her tell her im coming
Natalie,eğer onu görürseniz geldiğimi söyleyin 
She better run
Kaçması onun için daha iyi

I should’ve known better
Bunu daha iyi biliyor olmalıydım
Cause when we were together
Çünkü biz birlikteyken
She never said forever
Asla sonsuza kadar demedi
I’m a fool that played her game
Onun oyuncağı olduğum için ben bir aptalım

Natalie, she ran away with all my money
Natalie bütün paramla birlikte kaçtı
And she did it fun
Ve o yalnızca bunu eğlence için yaptı
Natalie, she’s probably out there thinking it’s funny
Natelie muhtemelen buralardan uzak bir yerde bunun eğlenceli olduğunu düşünüyor
Telling everyone i’m digging a ditch for this gold digging bitch
Herkese o kaltak için altın bir hendek kazdığımı söylüyorum
Watch out she’s quick
O hızlıyken ona dikkat et
Look out for a pretty little thing
Onun o küçük sevimli şeylerine dikkat et
Natalie, if you see her tell her im coming
Natalie,eğer onu görürseniz geldiğimi söyleyin 
She better run