Bruno Mars Manikür

Bruno Mars- Today My Life Begins Türkçe Çevirisi, Bruno Mars- Today My Life Begins Türkçe Çevirisi, Bruno Mars- Today My Life Begins Türkçe Çevirisi, Bruno Mars- Today My Life Begins Türkçe Çevirisi, Bruno Mars- Today My Life Begins Türkçe Çevirisi

I’ve been working hard so long 
Çok uzun süredir sıkı çalışıyorum 

Seems like pain has been my only friend 
Acı benim tek arkadaşımmış gbi görünüyor 

My fragile heart’s been done so wrong 
Kırılgan kalbimin çok yanlışı oldu 

I wondered if I’d ever heal again 
Merak ettim eğer yeniden iyileşmeseydim 

Ohh just like all the seasons never stay the same 
Ohh her mevsim asla aynı kalmamak gibi 

All around me I can feel a change (ohh) 
Etrafımdaki herşeyde bir değişiklik hissedebiliyorum 

I will break these chains that bind me, happiness will find me 
Beni bağladığında bu zincirleri kıracağım,mutluluk beni bulacak 

Leave the past behind me, today my life begins 
Arkamdaki geçmişi bırak,bugün benim hayatım başlıyor 

A whole new world is waiting it’s mine for the takin’

Tamamen yeni bir dünya almam için beni bekliyor 

I know I can make it, today my life begins 
Biliyorum bunu yapabilirim,benim hayatım bugün başlıyor 

Yesterday has come and gone 
Dün geldi ve gitti 

And I’ve learnt how to leave it where it is 
Ve ben olduğum yeri nasıl terkedeceğimi öğrendim 

And I see that I was wrong 
Ve hata yaptığımı gördüm 

Forever doubting I could win 
Hiç şüphe etmeden kazanabilirdim 

Ohh just like all the seasons never stay the same 
Sadece tüm mevsimler gibi asla aynı kalamamayı seviyorum 

All around me I can feel a change (ohh) 
etrafımdaki herşeyde bir değişiklik hissediyorum

I will break these chains that bind me, happiness will find me 
Beni bağladığında bu zincirleri kıracağım,mutluluk beni bulacak Leave the past behind me, today my life begins 
Geçmişimi geride bırak benim hayatım bugün başlıyor 

A whole new world is waiting it’s mine for the takin 
Tamamen yeni bir dünya almam için beni bekiyor 

I know I can make it, today my life begins 
Biliyorum bunu yapabilirim,bugün benim hayatım başlıyor 

Life’s too short to have regrets 
Hayat pişman olmak için çok kısa 

So I’m learning now to leave it in the past and try to forget 
Unutmaya çalışmayayı ve geçmişten kurtulmayı şimdi öğreniyorum 

Only have one life to live 
Yaşamak için sadece bir hayatımız var 

So you better make the best of it 
Öyleyse onu daha güzel en güzel yap 

I will break these chains that bind me, happiness will find me 
Beni bağladığında bu zincirleri kıracağım,mutluluk beni bulacak 

Leave the past behind me, today my life begins 
Geçmişi geride bırak,benim hayatım bugün başlıyor 

A whole new world is waiting it’s mine for the takin 
Tamamen yeni bir hayat almam için beni bekliyor 

I know I can make it, today my life begins 
Biliyorum bunu yapabilirim,benim hayatım bugün başlıyor 

I will break these chains that bind me, happiness will find me 
Beni bağladığında o zincirleri kıracağım,mutluluk beni bulacak 

Leave the past behind me, today my life begins 
Geçmişi geride bırak benim hayatım bugün başlıyor 

A whole new world is waiting it’s mine for the takin 
Tamamen yeni bir hayat almam içn beni bekliyor 

I know I can make it, today my life begins 
Biliyorum bunu yapabilirim,benim hayatım bugün başlıyor 

Today my life begins 
Benim hayatım bugün başlıyor