Bruno Mars - Unorthodox Jukebox Album

When I was Your Man

Same day but it feels just a little bit bigger now.
aynı gün ama hissettirdiği şimdi biraz daha fazla
Our song on the radio but it don’t sound the same
radyoda bizim şarkımız ama aynı değil
When our friends talk about you
Arkadaşlarımız senin hakkında konuştuğunda
All that it does is just tear me down
tüm yaptıkları beni gözyaşlarına boğmak
Cause my heart breaks a little when I hear your name
çünkü kalbim biraz kırılıyor ismini duyduğum zaman
It all just sounds like (oooooh)
hepsi kulağa şöyle geliyor
Mmm too young too dumb to realize
Çok genç, çok aptal, çok gerçekçi

That I Should have bought you flowers and held your hand
sana çiçekler almalıydı ve ellerini tutmalı
Should have gave you all my hours when I had the chance
Şansım varken, tüm zamanımı sana vermeliydim
Take you to every party cause all you wanted to do was dance
seni her partiye götürmeliydim çünkü tüm yapmak istediğin dans etmekti
Now my baby is dancing but she’s dancing with another man
şimdi bebeğim dans ediyor ama başka bir erkekle dans ediyor

My pride, my ego, my needs and my selfish ways
grurum, egom, ihtiyaçlarım ve bencilliklerim
Cause the good strong woman like you to walk out my life
senin gibi iyi güçlü bir kadının hayatımdan çıkmasına neden oldu
Now I never never get to clean up the mess I made
şimdi batırdıklarımı asla temizleyemem
And it haunts me every time I close my eyes
ve bu beni gözlerimi her kapatışımda mahvediyor
It all just sounds like (oooooh)
hepsi kulağa şöyle geliyor
Mmm too young too dumb to realize
Çok genç, çok aptal, çok gerçekçi

That I should have bought you flowers and held your hand
sana çiçekler almalıydım ve ellerini tutmalıydım
Should have gave  all my hours when I had the chance
Şansım varken tüm zamanımı sana vermeliydim,
Take you to every party cause all you wanted to do was dance
seni her partiye götürmeliydim çünkü tüm yapmak istediğin dans etmekti
Now my baby is dancing but she’s dancing with another man
şimdi bebeğim dans ediyor ama başka bir erkekle dans ediyor

Although it hurts I’ll be the first to say that I was wrong
acıtmasına rağmen ilk söyleyen ben olacağım ben hatalıydım
Oooh I know im probably much too late
biliyorum muhtemelen çok geç kaldım
To try and apologize for my mistakes
çabalamak ve hatalarım için özür dilemekte
But I just want you to know
ama sadece bilmeni istiyorum

I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand
O erkek ,umarım sana çiçekler alır ,umarım senin ellerini tutar
Give you all his hours when he was the chance
Şansı varken, tüm zamanını sana verir
Take you to every party cause I remember how much you loved to dance
seni her partiye götürür çünkü dans etmeyi ne kadar sevdiğini hatırlıyorum
Do all the things I should of done when I was your man
Senin erkeğinken, benim yapmış olmam gerekenleri yapar
Do all the things I should of done when I was your man
Senin erkeğinken, benim yapmış olmam gerekenleri yapar