I’m gonna love you

Seni seveceğim

Until you hate me

Benden nefret edene kadar

And I’m gonna show you

Ve göstereceğim

What’s really crazy

Neyin gerçekten delice olduğunu

You should’ve known better

Daha iyi bilmeliydin

Then to mess with me, honey

Bana bulaşmadan önce, canım

I’m gonna love you, I’m gonna love you

Seni seveceğim,seni seveceim

Gonna love you, gonna love you

Seveceğim seni, seveceğim seni

Like a black widow, baby

Tıpkı bir karadul* gibi beğeğim

This twisted cat and mouse game always starts the same

Bu oyun kedi ve fare oyunu gibi,aynı başlıyor

First we’re both down to play then somehow you go astray

İlk olarak biz, her nasılsa kötü yola sapmıştık

We went from nothing to something liking to loving

Hiçlikten aşka dönüştük It was us against the world, now we just fucking

Biz dünyaya karşıydık, şimdi hep kavga ediyoruz

It’s like I loved you so much and now I just hate you

Seni çok seviyordum ve şimdi  senden nefret ediyorum

Feeling stupid for all the time that I gave you

Sana verdiklerim yüzünden aptal gibi hissediyorum

I wanted all or nothing for us ain’t no place in between

Bizim için herşeyi yada hiç birşeyi istedim ikisi arasındakini değil

By me believing what you say that you never mean

Ben söylerken kastetdiklerine inanıyordum

Like It’ll last for ever but now forever ain’t as long

Bu sanki sonsuza kadar sürecek gibi ama artık sonsuza kadar olmaz

If it wasn’t for you I Wouldn’t be stuck singing this song

Ben bu şarkıyı söylemeye başlamam,eğer senin için olmayacaksa

You was different from my last but now you got a mirror

Sonumdan farklıydın ama şimdi bir yansımaya sahipsin

But as it all plays out I see it couldn’t be clearer

Ama bütün bu tükenmeler gibi açık olmadığını görüyorum

Now sing

Şimdi söyle

You used to be thirsty for me

Benim için susamıştın

But now you wanna be set free

Ama şimdi özgür olmak istiyorsun

This is the web, the web that you weave

Bu ağ, senin ördüğün ağ

So baby now rest in peace (It’s all over with now)

Yani bebeğim şimdi huzur içinde yat (Artık tamamiyle bitti)

I’m gonna love you

Seni seveceğim

Until you hate me

Benden nefret edene kadar

And I’m gonna show you

Göstereceğim

What’s really crazy

Neyin gerçekten çdelice olduğunu

You should’ve known better

Daha iyi bilmeliydin

Then to mess with me, honey

Bana bulaşmadan önce,canım

I’m gonna love you, I’m gonna love you

Seni seveceğim,seni seveceğim

Gonna love you, gonna love you

Seveceğim seni, seveceğim seni

Like a black widow, baby

Tıpkı karadul gibi

I’m gonna l-l-l-love you until it hurts

Seni seveceğim ta ki canım yanana kadar

Just to get you I’m doing whatever works

Seni almak için işe yarayan ne varsa yapıyorum

You’ve never met nobody

Asla kimseyle buluşmadın

That will do you how I do ya

Benim yaptığım gibi yapacak mısın?

That will bring you to your knees

Bu seni dize getirecek

Praise Jesus hallelujah

Övgüler İsa’ya

I’m a make you beg for it, plead for it

Bunun için yalvarakcaksın, dileneceksin

Till you feel like you breath for it

Bunun için nefes aldığını hissedene kadar

Till you do any and everything for it

Bunun için herşeyi yapana kadar

I want you to fiend for it

Tiryakisi olmanı istiyorum

Wake up and dream for it

Uyanmanı ve hayalini kurmanı

Till it’s got you gasping for air

Bu senin havanı kesene kadar

And you lean for

Ve sen eğileceksin

‘Till they have a CAT scan to check on your mind

Onlar CAT ile aklını tarayıp düzeltene kadar

And it’s nothing but me, on it (on it, on it)

Bu hiç birşey ama ben, ondayım (onda, onda)

Now it’s me time believe that

Artık o benim,buna inanma zamanım

If it’s yours when you want it

Eğer istediğinde o seninse

I wouldn’t promise I need that

Buna ihtiyacım olduğuna söz veremem

Till I’m everywhere that you be at

Senin olduğun her yerde olana kadar

I can’t fall back go quick

Hızla geri çekilemem

Cause this here is fatal attraction so I take it all or I don’t want shit

Çünkü işte bu ölümcül cazibe,yani hallediyorum yada bu b*ku istemiyorum

You used to be thirsty for me

Benim için susamıştın

But now you wanna be set free

Ama şimdi özgür olmak istiyorsun

This is the web, the web that you weave

Bu ağ, senin ördüğün ağ

So baby now rest in peace (It’s all over with now)

Yani bebeğim şimdi huzur içinde yat (Artık tamamiyle)

images

And I’m gonna show you

Ve göstereceğim

What’s really crazy

Neyin gerçekten delice olduğunu

You should’ve known better

Daha iyi bilmeliydin

Then to mess with me, honey

Bana bulaşmadan önce,canım

I’m gonna love you, I’m gonna love you

Seveceğim seni, seveceğim seni

Gonna love you, gonna love you

Seveceğim seni, seveceğim seni

Like a black widow, baby

Tıpkı karadul gibi bebeğim

Karadul; Örümcek dişi, çiftleşmeden sonra çoğu zaman erkeğini yediğinden dolayı karadul olarak da bilinir.