justin bieber all bad

 

It’s another, if it ain’t one thing
Bu bir başkasının, bu bir şey değil
Instigators, like putting fire on propane
Kışkırtıcı, aynı propanı ateşe dökmek gibi
The wrong thing, they be worrying about
Bu çok yanlış, onlar hakkımda yanılıyorlar
Ooh you know females
Oh sen kadınları bilirmisin

And how they like to run they mouths
Ve onlar nasıl ağızlarını çalıştırır
Wanna be, wanna be just like talk like, you
Olmak istiyorum, tıpkı senin gibi konuşmak istiyorum
Like you, you, like you
Senin gibi,senin, senin gibi
Misery, misery loves company
Sefalet, sefalet arkadaşların seviyor
Don’t let ’em change your mood
Halini değiştirmeye izin verme

[Chorus]
They try to get at me, they try to get at me
Benden  intikam almaya çalışıyorlar,bunu deniyorlar
Behind your back, your back, your back, your back
Geri,geri,geri sırtını kolla
They try to tell me that I’m just like the others
Diğerleri gibi olduğumu söylüyorlar
That I ain’t all bad
Çok kötü sayılmam
No, no I ain’t all bad
Hayır, hayır hep kötü sayılmam
All bad, all bad
Çok kötü, çok kötü
I ain’t that bad, all bad all bad
Kötü sayılmam, çok kötü çok kötü
I might make you mad
Seni kızdırıyorum
So mad, my bad
Çok kızdırıyorum, benim hatam
No I ain’t all bad
Çok kötü değilim

[Verse 2]
Between us, they wanna come in
Aramızda kalsın, onlar gelmek istiyor
Worst enemy, so they try to be your best friend
Büyük düşmanlar, yeniden en iyi arkadaşın olmaya çalışıyorlar
Perfect – ain’t saying that I am
Mükemmel olduğumu söylemiyorum
Proven, at least I’ve proven that I give a damn
Kanıtlanmış, en azından umurunda olduğumu kanıtladım
Wanna be, wanna be everything I oughtta be to you to you, to you
Olmak istiyorum,olmak istiyorum sana olması gereken herşey
Envy, envy
Kıskançlık,haset
Same thing as jealousy
Kıskançlık ile aynı şey
Jealous of you
Seni kıskanıyorum
That’s what they do
Onlar neler yaptı

(Chorus)
They try to get at me, they try to get at me
Benden intikam almaya çalışıyorlar,bunu deniyorlar
Behind your back, your back, your back, your back
Geri,geri,geri sırtını kolla
They try to tell me that I’m just like the others
Diğerleri gibi olduğumu söylüyorlar
That I ain’t all bad
Hepsi kötü değil
No, no I ain’t all bad
Hayır, hayır hep kötü sayılmam
All bad, all bad
Çok kötü, çok kötü
I ain’t that bad, all bad all bad
Kötü sayılmam, çok kötü çok kötü
I might make you mad
Seni kızdırıyorum
So mad, my bad
Çok kızdırıyorum, benim hatam
No I ain’t all bad
Çok kötü değilim