Justin Timberlake – Tunnel Vision Çevirisi – Justin Timberlake – Tunnel Vision Türkçe Çeviri – Justin Timberlake – Tunnel Vision Lyrics – Justin Timberlake – Tunnel Vision Şarkısının Türkçe Sözleri – Justin Timberlake – Tunnel Vision Çeviri -Justin Timberlake – Tunnel Vision Sözleri

images

Tunnel Vision ( Türkçe Çeviri )

I know you lie, I know you lying
Biliyorum ki sen yalansın, biliyorum ki yalan söylüyorsun

I know you lie, I know you lying
Biliyorum ki sen yalansın, biliyorum ki yalan söylüyorsun

I know you lie, I know you lying
Biliyorum ki sen yalansın, biliyorum ki yalan söylüyorsun

I know you lie, I know you lying
Biliyorum ki sen yalansın, biliyorum ki yalan söylüyorsun

I know you lie, I know you lying
Biliyorum ki sen yalansın, biliyorum ki yalan söylüyorsun

Don’t know why have it girl
Kızım neden buna sahibim bilmiyorum

I’m feeling close to you, maybe this is motion view
Sana yakın hissediyorum, belki bu hareket görüşü

I’m so emotional, and all these thoughts start dancing in my head
Ben çok duygusalım, ve bütün düşünceler kafamda dans etmeye başlıyor

Too long, too long
Çok uzun, çok uzun

I wrote a song for you, I wanna sing it to you
Senin için bir şarkı yazdım, sana onu söylemek istiyorum

But everytime I’m close to you, the words wanna come out, but I forget
Ama her zaman sana yakınım, kelimeler dışarı çıkmak istiyor ama unutuyorum

It’s so strong it’s so strong it’s so strong
Çok baskın, çok baskın, çok baskın

Didn’t I seem like I’m passion something, ask me cause it’s true
Bu bişeylere duyduğum tutku gibi değil, sor bana neden çünkü gerçek

I cant deny it, and I wont try it but I think that you know
Onu inkar edemem ve denemicem bile ama bilirsin işte bunu düşünürüm

I look around and everything is beautiful as long stands you
Çevreye bakınıyorum ve sen durduğun sürece herşey çok güzel

I cant deny it and I stand by it, and I wont hide it anymore
Onu inkar edemem ve onu beklemedeyim, ve daha fazla saklayamayacağım

Clouded from anywhere, a million people around, all I see is you
Her şekilde belirsiz, bir milyon insanın çevresinde, bütün gördüğüm sensin

That everything just disappears, disappears, disappears
Herşey sadece kayboluyor, kayboluyor, kayboluyor

Yeah a million people in a crowded room
Evet bir milyon insane kalabalık bir odada

Get my camera lenses only get set to zoom and it all be concentrate, concentrate, concentrate
Kameramın lensini sadece yakınlaştırmak için hazırlaırım ve bütün konsantrasyonum onun üstünde,
konsantasyon, konsantrasyon

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, it seem you move
Bende tünel görüşü var, sen hareketin gibi bişey

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, all I see’s you
Bende tünel görüşü var, bütün gördüğüm şensin

Now that I know true, what am I supposed to do
Şimdi gerçeği biliyorum, yapmayı beklediğim şeyi

Changing up and breaking all my rules ever since we met
Vitesi büyüt ve tanıştığımızdan beri bütün kurallarımı çiğniyorum

I’m so calm, I’m so calm, I’m so calm
Çok sakinim, çok sakinim, çok sakinim

Just like a movie shoot, I’m zooming in on you
Sanki film çekimi gibi, kamerayı sana yakınlaştırıyorum

Everything is extra, in the background, just fading to the set
Herşey fazla, arka planda, sadece ayar yavaşlıyor

As we ride off to the sun
Hani güneşe binmişiz gibi

Didn’t I seem like I’m passion something, ask me cause it’s true
Bu bişeylere duyduğum tutku gibi değil, sor bana neden çünkü gerçek

I cant deny it, and I wont try it but I think that you know
Onu inkar edemem ve denemicem bile ama bilirsin işte bunu düşünürüm

I look around and everything is beautiful as long stands you
Çevreye bakınıyorum ve sen durduğun sürece herşey çok güzel

I cant deny it and I stand by it, and I wont hide it anymore
Onu inkar edemem ve onu beklemedeyim, ve daha fazla saklayamayacağım

Clouded from anywhere, a million people around, all I see is you
Her şekilde belirsiz, bir milyon insanın çevresinde, bütün gördüğüm sensin

That everything just disappears, disappears, disappears
Herşey sadece kayboluyor, kayboluyor, kayboluyor

Yeah a million people in a crowded room
Evet bir milyon insane kalabalık bir odada

Get my camera lenses only get set to zoom and it all be concentrate, concentrate, concentrate
Kameramın lensini sadece yakınlaştırmak için hazırlaırım ve bütün konsantrasyonum onun üstünde,
konsantasyon, konsantrasyon

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, it seem you move
Bende tünel görüşü var, senin hareketin gibi bişey

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, royal
Bende tünel görüşü var, asil

I got that tunnel vision, all I see’s you
Bende tünel görüşü var, bütün gördüğüm sensin

Zoom zoom zoom….
Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır…