indir (2)

Kendrick Lamar – Poetic Justice ( Türkçe Çeviri )

[Intro] Every second, every minute, man I swear that she can get it

Her saniye, her dakika, adam, kızın anladığı şekilde yemin eder

Say if you a bad b*tch put your hands up high,

Eğer, kötü fahişe ellerini tutup yükseltirse, söyle ellerini tutup yükseltirse

hands up high, hands up high

Ellerini havada tut, ellerini havada tut

Tell ’em dim the lights down right now, put me in the mood

Şimdi sönük olan ışıkları yak, beni aynı modda tut

I’m talking ’bout dark room, perfume

Karanlık oda hakkında konuşuyorum, parfüm

Go, go!

Git, git

[Verse 1: Kendrick Lamar]

I recognize your fragrance (hol’ up!)

Senin güzel kokunu farkederim (yukarı kaldır)

You ain’t never gotta say sh*t (woo!)

Asla, b*k demezsin

And I know your taste is

Ve senin tadını bilirim

A little bit (mmm) high maintenance (ooh)

Bu biraz yüksek bir koruma

Everybody else basic

Diğerleri basit

You live life on an everyday basis

Hayatı her gün olması gerektiği gibi yaşa

With poetic justice, poetic justice

Şiirsel bir adaletle, şiirsel bir adalet

If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it?

Eğer sana, karanlık odada çiçek açtığını söylersem, buna inanırmısın?

I mean write poems in these songs, dedicated to you

Bu şarkılarla sana adanmış, yazdığım şiiri kastediyorum,

And you’re in the mood for empathy, there’s blood in my pen

Ve sen empati kurduğunda, kalemimde kan var

Better yet when your friends and them

Arkadaşlarınla ve onlarla hala iyi olduğunda

I really wanna know you all

Gerçekten seni tamamiyle anlamak istiyorum

I really wanna show you off

Gerçekten gözlerinin önüne sermek istiyorum

F*ck that, pour up plenty of champagne

Kahretsin, şampanyanın hepsi döküldü

Cold nights when you curse this name

Soğuk gecelerde Bu adı lanetlediğinde,

You called up your girlfriends and

Kız arkadaşlarını hatırlarsın ve

Y’all curled in that little bitty range I heard that

O bütün bukleli kısımlarını,

She wanna go and party, she wanna go and party

O gitmek ve parti yapmak istiyor, O gitmek ve parti yapmak istiyor

N*gga don’t approach her with that Atari

O Atari oynarken birlikteyken ona yaklaşma

N*gga that ain’t good game, homie, sorry

O güzel bir oyun değil, arkadaşım, üzgünüm

They say conversation, rule a nation, I can tell

Onlar konuşmadan bahsediyır, söyleyebilirim

But I can never right my wrongs

ama asla yanlışlarımı düzeltemem

Unless I write it down for real, P.S

not: gerçekleri yazmadığım sürece

[Hook: Kendrick Lamar (x2)]

(Anytime)

her zaman

You can get it, you can get it, you can get it, you can get it

bunu anlayabilirsin, bunu anlayabilirsin, bunu anlayabilirsin

And I know just know, just know, just know, just know, just what you want,

ve sadece bilirim, sadece bilirim, sadece bilirim, sadece bilirim, sadece ne istediğini bilirim

Poetic justice, put it in a song

şiirsel adalet, bunu şarkının içine koy
[Verse 2: Drake]

I really hope you play this

umarım bunu oynarsın

Cause ol’ girl you test my patience

çünkü, kızım sen benim sabrımı deniyorsun

With all these seductive photographs and all these one off vacations

bütün bu baştan çıkarıcı fotoğraflarla, ve bu özel tatillerle

You’ve been takin’

gittiğin

Clearly a lot for me to take in

açıkca bu kandırmaca benim için çok fazla

It don’t make sense

hiçbir anlamı yok

Young East African Girl, you too busy f*cking with your other man

genç, batı afrikalı kız, kahrolasu o diğer adamla çok meşgulsün

I was trying to put you on game, put you on a plane

seni oyuna koymayı deniyordum, seni uçağa koymayı

Take you and your mama to the motherland

sen al ve anneni anavatanına

I could do it, maybe one day

bunu yapabilirim, belki bir gün

When you figure out you’re gonna need someone

birine ihtiyacın olduğunu anladığında

When you figure out it’s all right here in the city

burda şehirde her şeyin iyi olduğunu anladığında

And you don’t run from where we come from

ve geldiğimiz yerde çalışmadığında

That sound like poetic justice, poetic justice

bu kulağa şiirsel adalet gibi geliyor, şiirsel adalet

You were so new to this life but God damn you got adjusted

bu hayat için sen çok yenisin ama tanrım, kahretsinki alışmışsın

I mean I write poems in these songs, dedicated to the fun sex

bu şarkılarla eğleceli sekse adanmış şiirler yazdığımdan bahsediyorum

Your natural hair and your soft skin,

senin saçların doğal ve tenin çok soft

and your big ass in that sundress (ooh!)

güneş elbisen içinde o büyük popon

Good God, what you doing that walk for?

İyi tanrım, yürümek için ne yapıyorsun

When I see that thing move,

Hareket eden şeyi bildiğimde,

I just wish we would fight less and we would talk more

Sadece, daha az kavga etmeyi dilerim ve daha fazla konuşmayı

And they say communication saves relations, I can tell

Ve onlar iletişimin ilişkileri koruduğunu söyler, söyleyebilirim

But I can never right my wrongs unless P.S… I write them down for real

Ama yanlışlarımı asla doğruya çeviremem, not: onları gerçekler için yazmadığım sürece

[Hook: Kendrick Lamar (x2)]

(Anytime)

her zaman

You can get it, you can get it, you can get it, you can get it

bunu anlayabilirsin, bunu anlayabilirsin, bunu anlayabilirsin

And I know just know, just know, just know, just know, just what you want,

ve sadece bilirim, sadece bilirim, sadece bilirim, sadece bilirim, sadece ne istediğini bilirim

Poetic justice, put it in a song

şiirsel adalet, bunu şarkının içine koy
[Verse 3 : Kendrick Lamar]

Every time I write these words they become a taboo

her zaman, onları yasaklamak için bu kelimeleri yazarım

Making sure my punctuation curve

noktalama işaretlerimin eğimlerinden emin olurum

Every letter is true

her mektup doğru

Living my life in the margin and that metaphor was proof

sınırlarda yaşarım hayatımı ve bu metaforda bunun ispatı

I’m talking poetic justice, poetic justice

ben şiirsel adaleti alıyorum, şiirsel adalet

If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it?

Eğer sana, karanlık odada çiçek açtığını söylersem, buna inanırmısın?

I mean you need to hear this

Bunu duymaya ihtiyacın olduğunu kastediyorum

Love is not just a verb, it’s you looking in the mirror

Aşk sadece bir fiil değil, bu aynaya bakman gibi birşey

Love is not just a verb, it’s you looking for it maybe

Aşk sadece bir fiil değil, belki ona o şekilde baktığın için

Call me crazy, we can both be insane

Beni çılgınca ara, ikimizde çıldıralım

A fatal attraction is common

Bilinen ölümcül bir cazibe

And what we have common is pain

Ve bilinen bir acıya sahibiz

I mean you need to hear this

Bunu duymaya ihtiyacın olduğunu kastediyorum

Love is not just a verb and I can see power steering

Aşk sadece bir fiil değil ve güçlü iradeyi görebiliyorum

Sex drive when you swerve, I want that interference

Döndüğünde, seks sürüşü, bu anadil engelini istiyorum

It’s coherent, I can hear it, mmhmm

Bu uyumlu, onu duyabiliyorum

That’s your heartbeat

bu senin kap atışın

It either caught me or it called me, mmhmm

beni hem yakaladın, ya da beni aradım

Breathe slow and you’ll find gold mines in these lines

yavaş nefes al, ve benim altınlarımı bu çizgilerde bulacaksın

Sincerely, yours truly

saygılarımla, açıkca seninki

P.S…And right before you go blind

not: ve körlüğe gitmeden once, sağda
[Hook: Kendrick Lamar (x2)]

(Anytime)

her zaman

You can get it, you can get it, you can get it, you can get it

bunu anlayabilirsin, bunu anlayabilirsin, bunu anlayabilirsin

And I know just know, just know, just know, just know, just what you want,

ve sadece bilirim, sadece bilirim, sadece bilirim, sadece bilirim, sadece ne istediğini bilirim

Poetic justice, put it in a song

şiirsel adalet, bunu şarkının içine koy

[Outro]

I’m gon’ ask you one more time homie,

sana bir kere daha soracağım arkadaşım

where is you from? Or it is a problem?

Nerelisin? Yada problemin ne?

Ay, you over here for Sherane homie?

Burda Sherane’ın arkadaşımısın?

Yo I don’t care who this n*gga over here for,

Bunların hiç biri umrumda bile değil

if he don’t tell where he come, it’s a wrap! I’m sorry.

Eğer o nereli olduğunu söylerse, bu bir durum! üzgünüm

Hol’ up hol’ up hol’ up, we gon’ do it like this,

Yukarı kaldır, yukarı kaldır, bunu bunun gibi yapacağız

OK? I’ma tell you where I’m from OK?

Tamam, sana nereli olduğumu söyleyeceğim

You gon’ tell me where you from,

Sende bana nereli olduğunu söyleyeceksin

OK? Or where your Grandma stay,

Tamam yada büyükannen nerede

where your mama stay, or where your daddy stay, OK?”

Annen nerede yaşıyor yada baban nerede kalıyor

Enough with all this talkin’.

Bütün bu konuşmalar yeterli

Matter of fact, get out the van homie.

Bunun nedeni, evdev uzaklaşman

Get out the car before I snatch you out that motherf*cker homie.

Arkadaşlarınla kapışmadan once, arabadan çık git