Little-Mix-Word-Up
WORD UP
We’re coming up
Biz çıkıyoruz
K-k-k-k-keep it
Aklında tut
Keep it coming up
Çıktığımızı aklında tut
So do your dance
Bu yüzden dansını yap
Do your dance
Dansını yap
Do your dance quick, mama
Dansını hızlı yap,mama
Come on, baby
Hadi bebeğim
Tell me what’s the word
Kelime neydi söyle
OW!

[Perrie]
Yo pretty ladies around the world
Dünyanın heryerindeki güzel bayanlar
Got a weird thing to show you
Göstermek için saçma birşeyim var
So tell all the boys and girls
O yüzden bütün kız ve erkeklere söyle
Tell your brother, your sister
Kız ve erkek kardeşine söyle
And your mama, too
Ve annene de
Cause we’re about to throw down
Çünkü biz ‘yere atılmak’ hakkındayız
And you’ll know just what to do
Ve sen sadece ne yaptığımızı bileceksin

[Jade]
Wave your hands in the air
Havada ellerini dalgalandır
Like you don’t care
Hiçbirşey umursamazmış gibi
Glide by the people
İnsanların arasından süzül
As they start to look and stare
Onlar bakmaya ve gözlerini dikmeye başladığında
Do your dance
Dansını yap
Do your dance
Dansını yap
Do your dance quick, mama
Dansını hızlı yap,mama
Come on, baby
Hadi bebeğim
Tell me what’s the word
Kelime neydi söyle

Word up
Kahretsin haklısın
Everybody say
Herkes söylesin
When you hear the call
Sesi duyduğunda
You’ve got to get it underway
Bunu yoluna koymalısın

Word up
Kahretsin haklısın
It’s the code word
Bu kod kelime
No matter where you say it
Nerede söylediğinin önemi yok
You’ll know that you’ll be heard
Duymuş olduğunda bileceksin

[Leigh-Anne]
Now all you sucker DJs
Şimdi bütün kaybetmiş DJler
Who think you’re fly
Kim senin sinek olduğunu düşünür
There’s got to be a reason
Bir nedeni olmalı
And we know the reason why
Ve biz sebebi biliyoruz
You try to put on those airs
O havayı takınmayı denedin
And act real cool
Ve gerçek bir cool gibi davranmayı
But you’ve got to realize
Ama farkedildi
That you’re acting like fools
Aptal gibi davranman

[Jesy]
Give us music
Bize müzik ver
We can use it
Bunu kullanabiliriz
We need to dance
Dans etmemiz gerekiyor
We don’t have the time
Zamanımız yok
For psychological romance
Psikolojik romantizm için
No romance
Romantizm yok
No romance
Romantizm yok
No romance for me, mama
Benim için romantizm yok mama
Come on, baby
Hadi bebeğim
Tell me what’s the word
Kelimenin ne olduğunu söyle

Word up
Kahretsin haklısın
Everybody say
Herkes söylesin
When you hear the call
Sesi duyduğunda
You’ve got to get it underway
Bunu yoluna koymalısın
Word up
Kahretsin haklısın
It’s the code word
Bu kod kelime
No matter where you say it
Nerede söylediğinin önemi yok
You’ll know that you’ll be heard
Duymuş olduğunda bileceksin

W-O-R-D UP
W-O-R-D UP
W-O-R-D UP
W-O-R-D UP
W-O-R-D we’re coming up
Biz çıkıyoruz
Dial L for low
Düşüklük için L’i tuşla
K-k-k-keep it
Aklında tut
Keep it coming up
Çıkacağımızı aklında tut
So do your dance
O yüzden dansını yap
Do your dance
Dansını yap
Do your dance quick, mama
Dansını hızlı yap,mama
Come on, baby
Hadi bebeğim
Tell me what’s the word
Kelimenin ne olduğunu söyle
Word up
Kahretsin haklısın
Yeah, yeah
Evet evet
Word up
Kahretsin haklısın

Word up
Kahretsin haklısın
Everybody say
Herkes söylesin
When you hear the call
Sesi duyduğunda
You’ve got to get it underway
Bunu yoluna koymalısın
Word up
Kahretsin haklısın
It’s the code word
Bu kod kelime
No matter where you say it
Nerede söylediğinin önemi yok
You’ll know that you’ll be heard
Duymuş olduğunda bileceksin