Macklemore – Can’t Hold Us Çevirisi – Macklemore – Can’t Hold Us Türkçe Çeviri – Macklemore – Can’t Hold Us Lyrics – Macklemore – Can’t Hold Us Şarkısının Türkçe Sözleri – Macklemore – Can’t Hold Us Çeviri – Macklemore – Can’t Hold Us Sözleri

indir (2)

Can’t Hold Us ( Türkçe Çeviri )

Return of the Mack, get up! what it is, what it does, what it is, what it isn’t
Mack’in dönüşü, uyan! Ne bu, bu ne, ne bu, bu ne değil

Looking for a better way to get up out of bed
Yatağımdan kalkmak için daha iyi bir yol arıyorum

Instead of getting on the internet and checking a new hit me
Internette olam ve beni vuran yeni haberlere bakmak yerine

Get up! fresh out pimp strut walking, little bit of humble, little bit of cautious
Uyan! Pezevengin çalımla yürümesi taze bitti, biraz alçakgönüllülük, biraz tedbir

Somewhere between like rocky and cosby sweatergang nope nope y’all can’t copy
Sıcacık, kazakla arasında bir yerde, hayır, hayır, sen tamamiyle kopya olamazsın

Yup. Bad, moonwalking, this here, is our party, my posse’s been on broadway,
Evet, kötü, ay yürüyüşü, bu burası, partimiz, ben takın broadway’de

And we did it, our way.
Ve biz onu yaptık, bizim yolumuz

Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it
Büyüyen müzik, derimi sündürdüm ve herşeyi kaydettiğim yere, kemiklerimi koydum

And yet I’m on~
Ve ben değilim

Let that stage light go and shine on down, got that Bob Barker suit game and plinko in my style.
Sahneyi ışıklandır ve güneş aşağıda ve parlak, Bob Barkerde uygun bir oyun var ve plinko benim tarzım

Money, stay on my craft and stick around for those pounds,
Para, benim yerimde bulun ve bütün bu poundlar için yakınlarda bekle

But I do that to pass the torch and put on for my town
Ama el fenerini geçmek için yaptım ve kasabam için koydum

Trust me. On my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustlin’,
Bana güven. Benim bağımsızlığıma, lanet olası itişip kakışma

Chasing dreams since I was 14 with the four track bossin’ halfway cross that city
with the backpack, fat cat, crushing
14 yaşımdan beri rüyalarımı takip ediyorum, sırt çantasıyla, yolun yarısında, şişman kedi, mahvedici, 4 kamyonun yönetimi

Labels out here,
Etiketler burda değil

Nah they can’t tell me nothing
Hayır onlar bana bişey söylemezler

We give that to the people,
Bunu insanlara veririz

Spread it across the country
Diğer şehirlerede bunu yay

Labels out here,
Etiketler burda değil

Nah they can’t tell me nothing
Hayır onlar bana bişey söylemezler

We give it to the people,
Bunu insanlara veririz

Spread it across the country
Diğer şehirlerede bunu yay

Here we go back, this is the moment
Hadi geri gidelim, bu şimdi

Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
Bu gece gece. Gece bitene kadar kavga edeceğiz

So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi, ellerimizi havaya kaldırırız

Like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi

Here we go back, this is the moment
Hadi geri gidelim, bu şimdi

Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
Bu gece gece. Gece bitene kadar kavga edeceğiz

So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi, ellerimizi havaya kaldırırız

Like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi

Nah, can I kick it? thank you. yeah I’m so damn grateful.
Hayır, buna vurabilirmiyiz? Teşekkürler, evet ben kahrolası çok mükemmelim

I grew up, really wanted gold fronts
Büyüdüm, gerçekten altın kapaklar istedim

But that’s what you get when wu tang raised you
Ama bu nedenle, bu kötü koku seni kaldırdığında, sende var

Y’all can’t stop me, go hard like I got an 808 in my heart beat
Sen beni durduramazsın, kalp atışım 808 gibi, çok hızlı gidiyor

And I’m eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark week
Ve sen bana büyük beyaz kopek balığını kopek balığı haftasında bana vermişsin gibi o vuruşu yiyorum

Raw. Tell me go up. Gone!
Ham. Beni yükselttiğini söyle. Git!

Deuces goodbye. I got a world to see, and my girl she wanna see Rome,
Beraberliğe elveda. Bildiğim bir dünyam var ve benim kızım Romayı görmek istiyor

Ceasar make you a believer. nah I never ever did it for a throne.
Sezar, seni inandıracağım. Hayır, taht için asla bunu yapmam

That validation comes from giving it back to the people.
Onaylama geri dönen insanlardan geliyor

Nah sing a song and it goes like
hayır şarkı söyle ve devam etsin gibi

Raise those hands, this is our party
Bu ellerde yükselt, bu bizim partimiz

We came here to live life like nobody was watching
Hiç kimse izlemiyor gibi buraya hayatımızı yaşamaya geldik

I got my city right behind me
Tam arkamda şehir var

If I fall, they got me, learn from that failure gain humility and then we keep marching I say
Eğer düşersem, ben onlardayım, bu hatalı tevazudan öğrenirim ve sonra ilerlememize devam
ettiğimi söylerim

Here we go back, this is the moment
Hadi geri gidelim, bu şimdi

Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
Bu gece gece. Gece bitene kadar kavga edeceğiz

So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi, ellerimizi havaya kaldırırız

Like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi

Here we go back, this is the moment
Hadi geri gidelim, bu şimdi

Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
Bu gece gece. Gece bitene kadar kavga edeceğiz

So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi, ellerimizi havaya kaldırırız

Like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi

na na na na na na na na
and all my people say
Ve insanlarım söyler
x4

Ma-kle-more

Here we go back, this is the moment
Hadi geri gidelim, bu şimdi

Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
Bu gece gece. Gece bitene kadar kavga edeceğiz

So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi, ellerimizi havaya kaldırırız

like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi

Here we go back, this is the moment
Hadi geri gidelim, bu şimdi

Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
Bu gece gece. Gece bitene kadar kavga edeceğiz

So we put our hands up like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi, ellerimizi havaya kaldırırız

Like the ceiling can’t hold us
Tavan bizi tutamaz gibi