Rita Ora 2

We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 
We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 
We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 
We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 

Hey there rock star 
Hey oradaki rock yıldızı 
Turn up your radio 
Radyonu aç 
I can hear you coming 
Geldiğini duyabiliyorum 
Starts up the video 
İşte video başlıyor 
You’re still standing 
Hala ayaktayız 
They’ll never knock you down 
Seni asla yere seremeyecekler 
The beat never ending 
Bu ritim asla bitmez 
Let me hear your heart pound 
Bırak kalp atışını duyayım 

Eh, ah, eh, ah 
Eh, oh, a shining star 
Parlayan bir yıldızsın 
Eh, ah, eh, ah 
Don’t matter where you are 
Nerede olduğun farketmez 

Wo-oh, shine your light 
Işığını parlat 
Wo-oh, set the world on fire 
Dünyayı ateşe ver 
Wo-oh, shine tonight 
Işılda bugün 
Wo-oh 

We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 
We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 

We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 
We gold, we gold, we shine 
Biz altınız,altınız,parlarız 

We going solar 
Güneşe doğru gidiyoruz

Push up your lights out 
Işığını yükselt 
Faster and faster 
Daha ve daha hızlı 
I see the sun rising higher 
Güneşin daha hızlı yükseldiğini görüyorum 

Eh, ah, eh, ah
Eh, oh, a shining star
Parlayan bir yıldızsın 
Eh, ah, eh, ah
Don’t matter where you are
Nerede olduğun farketmez 

Wo-oh, shine your light
Işığını parlat 
Wo-oh, set the world on fire
Dünyayı ateşe ver 
Wo-oh, shine tonight
Işılda bugün 
Wo-oh

And we don’t give up till we run out of desire
Ve isteğimiz bitene kadar durmayacağız 
We see the finish and we never get tired
Bitiş çizgisini gördük ve hiç yorulmadık 
We are the winners cause we hold the world title
Kazanan bizleriz çünkü dünya ünvanını biz tutuyoruz 
We started slow, but we beat you in the final
Yavaş başladık ama sonunda sizi yendik 

Eh, ah, eh, ah
Eh, oh, a shining star
Parlayan bir yıldızsın 
Eh, ah, eh, ah
Don’t matter where you are
Nerede olduğun farketmez 

Wo-oh, shine your light
Işığını parlat 
Wo-oh, set the world on fire
Dünyayı ateşe ver 
Wo-oh, shine tonight
Işılda bugün 
Wo-oh

We gold, we gold, we shine
Biz altınız,altınız,parlarız 
We gold, we gold, we shine
Biz altınız,altınız,parlarız