Oh baby, oh baby, oh we both know the truth

Ah bebeğim,ah bebeğim,ah ikimizde gerçeği biliyoruz
If it were the real me and you,

Eğer sen ve ben gerçek olsaydık
This wouldn’t be the right thing to do

Yaptığımız şey doğru olmayacaktı
Now the room is all hazy, we’re too lost in the fumes

Şimdi odanın tümü sisli,ikimizde dumanda kayboluyoruz
I feel like it’s just me and you,

Sadece ben ve sen gibi hissederim
Yeah we got nothing to lose

Evet biz hiç bir şey kaybetmedik

It’s too late to run away from it all

Her şeyden kaçmak için çok geç
It’s too late to get away from it all

Her şeyden uzaklaşmak için çok geç
I’m done with running so I give in to you

Sana verdiklerimden kaçıyorum

This moment has caused a reaction

Bu an bir reaksiyona neden oldu
Resulting in our reattachment

Bizim yeniden birlikteliğimiz sonuçlanırken

Will you take me to nirvana?

Nirvana’ya ulaşacak mıyız?
I don’t think this will last

Son olacağını sanmam
But you’re here in my arms

Ama sen kollarımdasın

Oh baby, oh baby, oh, we both feel the same

Ah bebeğim,ah bebeğim,ah ikimizde aynı hissediyoruz
I’m not gonna give you my name

Adımı söyleme niyetinde değilim
And I don’t think you want that to change

Ve değiştirmek istediğimi sanmam
We’re in this together, we don’t know who we are

Biz bunda beraberiz,kim olduğumuzu bilmiyoruz
Even if it’s moving too fast,

Çok hızlı hareket ederken bile
Baby we should take it too far

Bebeğim çok uzak olmalıyız