indir

 Climax 

Going nowhere fast
(Hiç bir yere hızlı gitmiyoruz)
We’ve reached the climax
(Biz doruğa ulaştık)
We’re together, now we’re undone
(Biz birlikteyiz, şimdi ise mahvolmuş)
Won’t commit so we choose to Run away
(Teslim olmayacağız, öyleyse kaçmayı tercih ederiz)

Do we separate
(Ayrılıyor muyuz?)
Don’t wanna give in
(Pes etmek istemiyorum)
So we both gave up
(Öyleyse ikimizde vazgeçtik)
Can’t take it back
(Onu geri alamayız)
It’s too late we’ve reached the climax, climax
(Çok geç, biz doruğa ulaştık, doruğa)

I’ve fallen somehow, feet off the ground)
(Bir şekilde düşüyorum, ayaklarım yerden kesiliyor)
Love is the cloud, that keeps raining down
(Aşk süreklı hızla yağan bir bulut)
Where are you now? When I need you around
(Şimdi neredesin? Sana burada ihtiyacım olduğu zaman)
I’m on my knees but it seems we’re
(Dizlerimin üstündeyim, ama öyle gözüküyor ki)

Going nowhere fast
(Hiç bir yere hızlı gitmiyoruz)
We’ve reached the climax
(Biz doruğa ulaştık)
We’re together, now we’re undone
(Biz birlikteyiz, şimdi ise mahvolmuş)
Won’t commit so we choose to Run away
(Teslim olmayacağız, öyleyse kaçmayı tercih ederiz)

Do we separate
(Ayrıldık mı?)
Don’t wanna give in
(Pes etmek istemiyorum)
So we both gave up
(Öyleyse ikimizde vazgeçtik)
Can’t take it back
(Onu geri alamayız)
It’s too late we’ve reached the climax, climax
(Çok geç, biz doruğa ulaştık, doruğa)

I gave my best, it wasn’t enough
(Yapabileceğimin en iyisini yaptım, yeterli değildi)
You came and said we argue too much
(Sen geldin ve çok tartıştığımızı söyledin)
We made a mess of what used to be love
(Aşk denilen şeyi bir karmaşa haline getirdik)
So why do I care, I care at all, at all, at all, at all
(Öyleyse Niye önemsiyorum ki, asla önemsiyorum, zerre kadar, asla)

Going nowhere fast
(Hiç bir yere hızlı gitmiyoruz)
We’ve reached the climax
(Biz doruğa ulaştık)
We’re together, now we’re undone
(Biz birlikteyiz, şimdi ise mahvolmuş)
Won’t commit so we choose to Run away
(Teslim olmayacağız, öyleyse kaçmayı tercih ederiz)

Do we separate
(Ayrıldık mı?)
Don’t wanna give in
(Pes etmek istemiyorum)
So we both gave up
(Öyleyse ikimizde vazgeçtik)
Can’t take it back
(Onu geri alamayız)
It’s too late we’ve reached the climax, climax
(Çok geç, biz doruğa ulaştık, doruğa)

You say, it’s better if we love each other
(Dedin ki, eğer birbirimizi seversek daha iyi olurç.)
Separately
(Ayrı ayrı)
I just need you one more time
(Sana bir kere daha ihtiyacım var)
I can’t get what we had out my mind
(Yaşadığımız aklımdan çıkartamıyorum)
Where are you now when I need you around
(Sana ihtiyacım olduğunda neredesin şimdi)
I’m on my knees but it seems we’re going
(Dizlerimin üstündeyim ama öyle gözüküyor ki biz gidiyoruz)

Going nowhere fast
(Hiç bir yere hızlı gitmiyoruz)
We’ve reached the climax
(Biz doruğa ulaştık)
We’re together, now we’re undone
(Biz birlikteyiz, şimdi ise mahvolmuş)
Won’t commit so we choose to Run away
(Teslim olmayacağız, öyleyse kaçmayı tercih ederiz)

Do we separate
(Ayrıldık mı?)
Don’t wanna give in
(Pes etmek istemiyorum)
So we both gave up
(Öyleyse ikimizde vazgeçtik)
Can’t take it back
(Onu geri alamayız)
It’s too late we’ve reached the climax, climax
(Çok geç, biz doruğa ulaştık, doruğa)