If you can hear the sound
If you can sing the rhymes
If you can get the groove

Eğer sesi duyuyorsan
Eğer kafiyeli söyleyebiliyorsan
Eğer kurtlarını dökebiliyorsan

And if your body move
So you’re one of the tribe
And you’re part of the vibe
Don’t resist it JUMP!

Eğer vücudun oynuyorsa
Eğer sen de kabiledensen
Eğer sende bu tarzın parçasıysan
Direnmeyi bırak ZIPLA!

Wherever I look around
I hear the crying ground
Division fear and pain
From here it look insane
When you don’t understand
You start using your hands
When you can’t talk you fight
And you think you have the right

Ne zaman etrafıma baksam
Ağlayan bir toprak görüyorum
Bölünme korkusu ve acısı
Buradan delice görünüyor
Anlamadığında
Ellerini kullanmaya başlarsın
Konuşamadığında kavgaya başlarsın
Ve buna hakkın olduğunu sanırsın

I think we’re all the same
For all of us love is the flame
The fire that burns the hate
Helps us dream and create
I can’t see the difference between
And I know that the answer within
Humanity is one big tribe
So why can’t we live side by side

Bence hepimiz aynıyız
Hepimiz için aşk bir ateş
Nefreti alevlendiren bir ateş
Bize hayal etme de tasarlama da yardım et
Aralarında bir farklılık göremiyorum
Ve cevabı da biliyorum
İnsanlık büyük bir kavim
O halde neden yan yana yaşayamıyoruz?