Beirut-Postcard From Italy(Türkçe Çeviri)

The times we had

Yaşadığımız zamanlar
Oh, when the wind would blow with rain and snow

Oh, rüzgarlar yağmurla ve karla estiğinde
We’re not all bad

Biz hep kötü değildik
We put our feet just where they had, had to go

Biz onların gittiği yere ayaklarımız koyduk
Never to go

Asla gitmediği

The shattered soul

Paramparça ruhlar
Following close but nearly twice as slow

Yakını takip ediyor ama neredeyse iki kat daha yavaş
In my good times

İyi zamanlarımda
There were always golden rocks to throw

Onlar daima altın kayalar fırlatırlardı
At those who, those who admit defeat too late

Çok geç yenilgiyi kabul edenler
Those were our times, those were our times

Bizim zamanlarımızdaydı, bizim zamanlarımızdaydı


And I will love to see that day

Ve ben günleri görmek için seveceğim
That day is mine

Gün benimdir
When she will marry me outside, with the willow trees

O dışarıda söğüt ağaçları ile  benimle evlendiğinde
And play the songs we made

Ve yazdığımız şarkıları çaldığında
They made me so

Onlar beni çok
And I would love to see that day

Ve ben günleri görmek için seveceğim
The day was mine

Günler benim