CocoRosie – Beautiful Boyz (Türkçe Çeviri)

No more of those beautiful boys
No more of those beautiful boys

Artık o güzel çocuklardan yok
Artık o güzel çocuklardan yok

Born illegitimately to a whore most likely
He became an orphan
Oh, what a lovely orphan
He was sent to the reformatory
Ten years old, it was his first glory
Got caught stealing from a nun
Now his love story had begin

Gayri meşru doğmak, büyük ihtimalle bir fahişe olarak
O bir öksüz
Oh, ne sevimli bir öksüz
Islahevine gönderildi
On yaşındayken bu onun ilk ihtişamıydı
Rahibeden çalınırken yakalandı
Şimdi onun aşk hikayesi başlamıştı

Thirty years he spent wandering
A devil’s child with dove wings
Oh, he went to prison
In every country he set foot in
Oh, how he loved – he loved prison
How awfully lovely was prison

Otuz yılını göçebe bir şekilde dolaşarak geçirdi
Güvercin kanatları olan bir şeytan’ın çocuğu
Hapse girdi
Ayak bastığı her ülkede
Oh hapishaneyi nasıl sevdi
Hapishane ne kadar güzeldi

All those beautiful boys
Pimps and queens and criminal queers
All those beautiful boys
Tattoos of ships and tattoos of tears

Tüm bu güzel çocuklar
Pezevenkler ve kraliçeler ve suçlu eşcinseller
Tüm bu güzel çocuklar
Gemi dövmeleri ve gözyaşı dövmeleri

His greatest love was executed
The pure romance was undisputed
Angelic hoodlums and holy ones
Angelic hoodlums and holy ones

En büyük aşkı idam edildi
Saf romantizm tartışılmazdı
Melek gibi serseriler ve kutsal olanlar
Melek gibi serseriler ve kutsal olanlar

All those beautiful boys
Pimps and queens and criminal queers
All those beautiful boys
Tattoos of ships and tattoos of tears

Tüm bu güzel çocuklar
Pezevenkler ve kraliçeler ve suçlu eşcinseller
Tüm bu güzel çocuklar
Gemi dövmeleri ve gözyaşı dövmeleri

All those beautiful boys
Pimps and queens and criminal queers
All those beautiful boys
Tattoos of ships and tattoos of tears

Tüm bu güzel çocuklar
Pezevenkler ve kraliçeler ve suçlu eşcinseller
Tüm bu güzel çocuklar
Gemi dövmeleri ve gözyaşı dövmeleri

All those beautiful boys
Beautiful boys

Tüm bu güzel çocuklar
Güzel çocuklar

All those beautiful boys
No more of those beautiful boys
No more of those beautiful boys

Tüm bu güzel çocuklar
Artık o güzel çocuklardan yok
Artık o güzel çocuklardan yok