Caught in the river, turning blue
Hold your breath as it covers you
Ooh, ooh

Nehrin içinde yakalandım, mavileşirken
Tut nefesini seni sararken
Ooh, ooh

Caught in the river, turning blue
Hold your breath as it covers you
Open that mouth and show me something
Ooh, ooh
Ooh, ooh

Nehrin içinde yakalandım, mavileşirken
Tut nefesini seni sararken
Aç o ağzını ve bana bir şey göster
Ooh, ooh
Ooh, ooh

Caught in the river, turning blue
Hold your breath as it covers you
Open that mouth and show me something
Hold your breath as it covers you, oh

Nehrin içinde yakalandım, mavileşirken
Tut nefesini seni sararken
Aç o ağzını ve bana bir şey göster
Tut nefesini seni sararken

I’m nothing without you here
I’m nothing, I disappear
‘Til nothing but my heart remains
Ooh, for you
We’ll lie awake, I’ll ask myself
Who do you think you are?

Ben hiçbir şeyim burada sensiz
Hiçbir şeyim, yok olurum
Kalbim dışında hiçbir şey kalmayana kadar
Oooh, senin için
Uzanacağız, kendime soracağım
Sen kim olduğunu sanıyorsun?

When you inhale, I fill your lungs

Nefes aldığında, ciğerlerini ben doldururum

Nothing but my heart remains
Nothing but my heart remains
Nothing but my heart remains
Nothing but my heart remains
Nothing but my heart remains
Nothing but my heart remains

Kalbim dışında hiçbir şey kalmaz
Kalbim dışında hiçbir şey kalmaz
Kalbim dışında hiçbir şey kalmaz
Kalbim dışında hiçbir şey kalmaz
Kalbim dışında hiçbir şey kalmaz
Kalbim dışında hiçbir şey kalmaz