Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?
Judgin’ by the way you open up, you get me
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

Ah, sakın karşılaştırma, sen onlara uyma, anlıyor musun beni?
Kendi içini döküşünle yargılanmakla, beni anlıyorsun
Bu dünyanın dışına, ellerin üzerimdeyken, beni gönderiyorsun
Birbirimize karışmamıza bak, beni anlıyorsun

Ha-ha-ha, you get me
Ha-ha-ha, you get me

Ha-ha-ha,beni anlıyorsun
Ha-ha-ha, beni anlıyorsun

See, you lookin’ beyond the surface
Can tell by the questions you’re asking
You got me low-key nervous
It feels like we’re on the same wave, yeah
Never intended to relate, I mean, what are the chances?
Never thought I’d connect with you, not in these circumstances

Görüyor musun, sen yüzeyin ötesine bakıyorsun
Sorduğun sorulardan anlayabilirim bunu
Beni içten içe geriyorsun
Aynı şeyle mücadele ediyormuşuz gibi geliyor
Asla ilişki kurmak istemedim, yani , ihtimaller ne ki?
Seninle bağlantı kuracağımı hiç düşünmemiştim, bu koşullarda değil

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?
Judgin’ by the way you open up, you get me
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

Ah, sakın karşılaştırma, sen onlara uyma, anlıyor musun beni?
Kendi içini döküşünle yargılanmakla, beni anlıyorsun
Bu dünyanın dışına, ellerin üzerimdeyken, beni gönderiyorsun
Birbirimize karışmamıza bak, beni anlıyorsun

Ha-ha-ha, you gettin’ me
Ha-ha-ha, you gettin’ me

Ha-ha-ha,beni anlıyorsun
Ha-ha-ha, beni anlıyorsun

Ooh, there’s so much chemistry
Like a chemist how you finishin’ my sentences
In the center, no, we can’t deny the synergy
How ’bout reapin’ all the benefits? Yeah
Never intended to relate, I mean, what are the chances?
Never thought I’d connect with you, not in these circumstances, no

Aramızda çok fazla çekim var
Bir kimyager gibi nasıl da tamamlıyorsun cümlelerimi
Tam merkezde, hayır, bu sinerjiyi inkar edemeyiz
Tüm avantajlardan yararlanmaya ne dersin? Evet

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?
Judgin’ by the way you open up, you get me
Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me
Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

Ah, sakın karşılaştırma, sen onlara uyma, anlıyor musun beni?
Kendi içini döküşünle yargılanmakla, beni anlıyorsun
Bu dünyanın dışına, ellerin üzerimdeyken, beni gönderiyorsun
Birbirimize karışmamıza bak, beni anlıyorsun

Ha-ha-ha, you get me
Ha-ha-ha, you get me

Ha-ha-ha,beni anlıyorsun
Ha-ha-ha, beni anlıyorsun