blank
If it dies tonight
Save it all for us
Remember that our eyes contain the secret
But your body won't feel a thing

Eğer bu gece ölürse
Hepsini bizim için sakla
Gözlerimizin sır içerdiğini hatırla
Ama senin vücudun bir şey hissetmeyecek

And if it goes We can let it go
Leave me alone with my thoughts
I hear them better at night 
Your feelings turn into rust 
While my silence speaks all my lies

Ve eğer giderse, gitmesine izin verebiliriz
Beni düşüncelerimle yalnız bırak
Onları gece daha iyi duyuyorum
Sessizliğim bütün yalanlarımı söylerken
Senin duyguların paslanır.

And if it dies tonight
We'll claim this all for us
This silence has broken a year of waiting
But your touch is hard to bare

Ve eğer bu gece ölürse
Bütün bunları bizim için isteyeceğiz
Bu sessizlik bir yıllık bekleyişi bozdu
Ama dokunuşunu çıplak bırakmak çok zor

And if it goes
We can let it go
Leave me alone with my thoughts
I hear them better at night
This house seems dead
(Falling out)

Ve eğer giderse
Gitmesine izin verebiliriz
Beni düşüncelerimle yalnız bırak
Onları gece daha iyi duyuyorum
Bu ev ölü gözüküyor
( küsmek )

Your feelings turn into rust
While my silence speaks all my lies
This house seems dead
(Falling out)

Sessizliğim tüm yalanlarımı söylerken
Senin duyguların paslanır.
Bu ev ölü gözüküyor
( küsmek )

Leave me alone with my thoughts
I hear them better at night
Your eyes turn red
It's colder now
Your feelings turn into rust
My silence speaks all my lies

Beni düşüncelerimle yalnız bırak
Onları gece daha iyi duyuyorum
Gözlerin kırmızıya dönüştü
Şimdi daha soğuk
Sessizliğim tüm yalanlarımı söylerken
Senin duyguların paslanır.