Our Hero, our Hero, claims a warrior’s heart
I tell you, I tell you, the Dragonborn comes
With a Voice wielding power of the ancient Nord arts
Believe, believe, the Dragonborn comes

Kahramanımız, kahramanımız, bir savaşçının kalbini üstleniyor
Sana söylüyorum, sana söylüyorum, Ejder Doğan geliyor
Antik Nord’un hünerinin gücünü kullanan Ses ile
İnan, inan, Ejder Doğan geliyor

It’s an end to the evil of all Skyrim’s foes
Beware, beware, the Dragonborn comes
For the darkness has passed, and the legend yet grows
You’ll know, you’ll know, the Dragonborn’s come

Bu Skyrim’ın düşmanları için bir son
Dikkatli ol, dikkatli ol, Ejder Doğan geliyor
Geçen karanlık için ve henüz büyüyen efsane için
Bileceksin, bileceksin, Ejder Doğan’ın gelişini

Dovahkiin, Dovahkiin
Naal ok zin los vahriin
Wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal
Ahrk fin norok paal graan
Fod nust hon zindro zaan
Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal

Ejder Doğan, Ejder Doğan
Kötülüğü sonsuza dek uzak tutmak için
Onuru üzerine yemin etti
Ve düşmanı bozguna uğratmak için
Zafer ilanını duyduklarında
Ejder Doğan, senin için dua ediyoruz