Lay beside me, tell me what they’ve done
Speak the words I wanna hear, to make my demons run
The door is locked now, but it’s opened if you’re true
If you can understand the me, then I can understand the you

Yanıma uzan, bana onların ne yaptıklarını anlat
Duymak istediğim kelimeleri söyle, şeytanlarımı kaçırmak için
Kapı şimdi kilitli ama eğer doğruysan açılır
Eğer beni anlayabilirsen ben de seni anlayabilirim

Lay beside me, under wicked sky
Through black of day, dark of night, we share this paralyzed
The door cracks open but there’s no sun shining through
Black heart scarring darker still, but there’s no sun shining through
No, there’s no sun shining through
No, there’s no sun shining…

Yanıma uzan, günahkâr gökyüzünün altında
Kara gün boyunca, karanlık gecede, bu çarpıklığı paylaşıyoruz
Kapı çatlayarak açılıyor ama içeri hiç ışık sızmıyor
Siyah kalp yaraları daha da karanlık ama güneş hiç parlamıyor
Hayır, güneş hiç parlamıyor
Hayır, güneş parlamıyor…

What I’ve felt, what I’ve known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?

Hissettiklerim, bildiklerim
Sayfaları çevir, yeni bir başlangıç yap
Kapının arkasındayım, senin için onu açmalı mıyım?

What I’ve felt, what I’ve known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there? ‘Cause I’m the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?

Hissettiklerim, bildiklerim
Hasta ve yorgunum, yalnız duruyorum
Orada olabilir misin? Çünkü senin için bekleyen tek kişi benim
Ya da sen de mi affedilmemişsin?

Come lay beside me, this won’t hurt, I swear
She loves me not, she loves me still, but she’ll never love again
She lay beside me but she’ll be there when I’m gone
Black heart scarring darker still, yes, she’ll be there when I’m gone
Yes, she’ll be there when I’m gone
Dead sure she’ll be there…

Gel ve yanıma uzan, bu acıtmayacak, söz veriyorum
O beni sevmiyor, o beni hala seviyor ama asla tekrar âşık olmayacak
O yanıma uzanıyor ama ben gittiğimde orada olacak
Siyah kalp yaraları daha da karanlık, evet, o ben gittiğimde orada olacak
Evet, o ben öldüğümde orada olacak
Eminim orada olacak…

What I’ve felt, what I’ve known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?

Hissettiklerim, bildiklerim
Sayfaları çevir, yeni bir başlangıç yap
Kapının arkasındayım, senin için onu açmalı mıyım?

What I’ve felt, what I’ve known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there? ‘Cause I’m the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?

Hissettiklerim, bildiklerim
Hasta ve yorgunum, yalnız duruyorum
Orada olacak mısın? Çünkü senin için bekleyen tek kişi benim
Ya da sen de mi affedilmemişsin?

Lay beside me, tell me what I’ve done
The door is closed, so are your eyes
But now I see the sun, now I see the sun
Yes, now I see it

Yanıma uzan, bana ne yaptıklarımı anlat
Kapı kapanır, gözlerinde
Ama şimdi ışığı gördüm, şimdi ışığı gördüm
Evet, şimdi onu gördüm

What I’ve felt, what I’ve known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?

Hissettiklerim, bildiklerim
Sayfaları çevir, yeni bir başlangıç yap
Kapının arkasındayım, senin için onu açmalı mıyım?

What I’ve felt, what I’ve known
So sick and tired, I stand alone
Could you be there? ‘Cause I’m the one who waits,
The one who waits for you…

Hissettiklerim, bildiklerim
Çok hasta ve yorgunum, yalnız duruyorum
Orada olacak mısın? Çünkü senin için bekleyen tek kişi benim
Senin için bekleyen tek kişi…

Oh, what I’ve felt, what I’ve known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you? (so I dub thee Unforgiven)

Hissettiklerim, bildiklerim
Sayfaları çevir, yeni bir başlangıç yap
Kapının arkasındayım, senin için onu açmalı mıyım? (Bu yüzden sana affedilmemiş diyorum)

Oh, what I’ve felt…
Oh, what I’ve known…

Ah, hissettiklerim
Ah, bildiklerim

I take this key (never free…)
And I bury it (never me…) in you
Because you’re unforgiven, too…

Bu anahtarı alıyorum (Özgür değilim)
Ve onu gömüyorum (Kendim değilim…) Sende
Çünkü sende affedilmemişsin…

Never free…
Never me…
‘Cause you’re unforgiven, too…
Oh

Özgür değilim…
Kendim değilim…
Çünkü sende affedilmemişsin…