How could he know this new dawn’s light?
Would change his life forever?
Set sail to sea but pulled off course
By the light of golden treasure

O bu yeni şafağın ışığını nasıl bilebilirdi?
Hayatı sonsuza kadar değişecek mi?
Denize yelken aç ama rotadan sap
Altın hazinenin ışığıyla

Was he the one causing pain
With his careless dreaming?
Been afraid, always afraid
Of the things he’s feeling
He could just be gone
He would just sail on
He’ll just sail on

Acıya neden olan o muydu
İhmalkâr rüyaları ile?
Korkmuş, her zaman korkmuş
Hissettiği şeylerden
O sadece gitmiş olabilir
O sadece yelken açabilir
O sadece yelken açacak

How can I be lost
If I’ve got nowhere to go?
Search for seas of gold
How come it’s got so cold?
How can I be lost
In remembrance I relive
And how can I blame you
When it’s me I can’t forgive?

Nasıl kaybolabilirim
Gidecek hiçbir yerim yoksa?
Altın denizler için araştır
Nasıl bu kadar soğuk olabildi?
Nasıl kaybolabilirim?
Anılarda yeniden yaşıyorum
Ve seni nasıl suçlayabilirim
Affedemeyeceğim kişi kendim olunca?

These days drift on inside a fog
It’s thick and suffocating
This seeking life outside its hell
Inside intoxicating
He’s run aground like his life
Water much too shallow
Slipping fast down with his ship
Fading in the shadows now

Bu günlerde sisin içinde sürükleniyor
O yoğun ve boğucu
Bu hayatı cehennemin dışında arıyor
Sarhoşluk içinde
Hayatı gibi karaya oturdu
Su çok sığ
Gemisiyle hızla aşağı sürükleniyor
Gölgelerde kayboluyor

A castaway
They’ve all gone away
They’ve gone away

Bir kazazede
Sahip olduğu her şey gitti
Gitti

How can I be lost
If I’ve got nowhere to go?
Search for seas of gold
How come it’s got so cold?
How can I be lost
In remembrance I relive
And how can I blame you
When it’s me I can’t forgive?

Nasıl kaybolabilirim
Gidecek hiçbir yerim yoksa?
Altın denizler için araştır
Nasıl bu kadar soğuk olabildi?
Nasıl kaybolabilirim?
Anılarda yeniden yaşıyorum
Ve seni nasıl suçlayabilirim
Affedemeyeceğim kişi kendim olunca?

Forgive me, forgive me not
Forgive me, forgive me not
Forgive me, forgive me not
Forgive me, forgive me
Why can’t I forgive me?

Affet beni, affetme (3)
Affet beni, affet
Neden kendimi affedemiyorum?

Set sail to sea but pulled off course
By the light of golden treasure
How could he know this new dawn’s light
Would change his life forever

Denize yelken aç ama rotadan sap
Altın hazinenin ışığıyla
O bu yeni şafağın ışığını nasıl bilebilirdi?
Hayatı sonsuza kadar değişecek mi?

How can I be lost
If I’ve got nowhere to go?
Search for seas of gold
How come it’s got so cold?
How can I be lost
In remembrance I relive
And how can I blame you
When it’s me I can’t forgive?

Nasıl kaybolabilirim
Gidecek hiçbir yerim yoksa?
Altın denizler için araştır
Nasıl bu kadar soğuk olabildi?
Nasıl kaybolabilirim?
Anılarda yeniden yaşıyorum
Ve seni nasıl suçlayabilirim
Affedemeyeceğim kişi kendim olunca?