My eyes are closed
My hands are tied
I’m in a trust fall from great heights

Gözlerim kapalı
Ellerim bağlı
Büyük yüksekliklerden güven düşüşündeyim

And I know that you’ll catch me
I know that you get me
I never fell this safely
No one knows me like you do
No one knows me like you do
Like you

Ve biliyorum beni yakalayacağını 
Biliyorum beni yakalarsın
Hiç bu kadar güvenli düşmedim
Beni kimse senin gibi tanımıyor
Beni kimse senin gibi tanımıyor
Senin gibi

No one knows me like you do
No one knows me like you do
Like you

Beni kimse senin gibi tanımıyor
Beni kimse senin gibi tanımıyor
Senin gibi

Sometimes I don’t
Even know myself
I fight with the one who longs for something else

Bazen ben bile
Kendimi tanımıyorum
Başka bir şeye hasret olanla savaşıyorum

But I know that you get me
You’re looking out for me
I feel you around me

Ama biliyorum beni anlıyorsun
Bana göz kulak oluyorsun
Seni etrafımda hissediyorum

No one knows me like you do
No one knows me like you do
Like you

Beni kimse senin gibi tanımıyor
Beni kimse senin gibi tanımıyor
Senin gibi

I will hold on to you
And you’ll hold on to me
Just like we do

Sana tutunacağım
Ve sen de bana tutunacaksın
Tıpkı yaptığımız gibi

No one knows me like you do
No one knows me like you do
Like you

Beni kimse senin gibi tanımıyor
Beni kimse senin gibi tanımıyor
Senin gibi