I was alone, falling free
Trying my best not to forget

What happened to us, what happened to me
What happened as i let it slip

Yalnızdım, düşüyordum
Unutmamak için elimden geleni yapıyorum
Bize ne oldu, bana ne oldu
Ben elimden kayıp düşmesine izin verirken ne oldu

I was confused by the powers that be
Forgetting names and faces
Passers by, were looking at me
As if they could erase it

İsimleri ve yüzleri unutturan güçler
Kafamı karıştırdı
Yoldan geçenler, bana bakıyorlardı
Sanki silebilirlermiş gibi

Baby…did you forget to take your meds?
Baby…did you forget to take your meds?

Bebeğim…ilaçlarını almayı unuttun mu?
Bebeğim…ilaçlarını almayı unuttun mu?

I was alone, staring over the ledge
Trying my best not to forget
All manner of joy, all manner of glee
And our one heroic pledge

Yalnızdım, bencere pervazından bakıyorum
Unutmamak için elimden geleni yapıyorum
Her türlü keyfi, her türlü neşeyi
Ve kahramanlık sözümüzü

How it mattered to us, how it mattered to me
And the consequences
I was confused, by the birds and the bees
Forgetting if i meant it

Bunun bizim için ne önemi olduğunu, benim için ne önemi olduğunu
Ve sonuçlarını
Kafam karıştı, kuşlar ve arılar yüzünden
Bunu kastettiğimi unuyorum

Baby..did you forget to take your meds?
Baby..did you forget to take your meds?
Baby..did you forget to take your meds?
Baby..did you forget to take your meds?

Bebeğim..ilaçlarını almayı mı unuttun mu?
Bebeğim..ilaçlarını almayı mı unuttun mu?
Bebeğim..ilaçlarını almayı mı unuttun mu?
Bebeğim..ilaçlarını almayı mı unuttun mu?

And the sex and the drugs, and the complications (X4)
Ve seksleri ve uyuşturucuları, ve komplikasyonları

Baby..did you forget to take your meds? (X6)
Bebeğim..ilaçlarını almayı mı unuttun mu?

I was alone, falling free, trying my best not to forget
Yalnızdım, düşüyordum, nutmamak için elimden geleni yapıyorum