[Macklemore]
I know you moved onto someone new
Başka birine dönüştüğünü biliyorum
Hope life is beautiful
Umarım hayatın güzeldir
You were the light for me to find my truth
Doğru yolu bulmamda yardımcı olan bir ışıktın
I just wanna say, thank you
Sadece söylemek istiyorum ki, teşekkür ederim

[Dan Caplen]
Leaving to find my soul
Ruhumu bulmak için ayrılıyorum
Told her I had to go
Söyle ona gitmek zorundayım
And I know it ain’t pretty
Ve biliyorum ki bu hiç hoş değil
When our hearts get broke
Kalbimiz kırıldıgında
Too young to feel this old
Bu kadar yaşlı hissetmek için fazlasıyla genciz
Watching us both turn cold
Buza dönüşmemizi izliyorum
I know it ain’t pretty
Ve biliyorum ki bu hiç hoş değil
When our hearts get broke
Kalbimiz kırıldıgında
I know it ain’t pretty
Ve biliyorum ki bu hiç hoş değil
When two hearts get broke
İki kalp parçalandığında

[Jess Glynne]
I hope someday
Umarım ki bazı günler
We’ll sit down together
Birlikte oturabiliriz
And laugh with each other
Ve birlikte güleriz
About these days, these days
Bu günlere, bu günlere
All our troubles
Tüm dertlerimiz
We’ll lay to rest
Dinlenmek için yatarız
And we’ll wish we could come back to these days
Ve o günlerin geri gelmesini dileriz
These days
O günler
These days, these days
O günler, o günler
These days, these days
O günler, o günler

[Dan Caplen ; Jess Glynne]
Three years of ups and downs
Kalkışlar ve inişlerle üç yıl
Nothing to show for it now
Şimdi bunu göstermek için hiçbir şey yok
And I know it ain’t pretty when the fire burns out
Ve biliyorum ki bu hiç hoş değil ateş yandığında
Calling me when I’m drunk remind me of what I’ve done
Beni ara, sarhoşken yaptıklarımı hatırlatmak için
And I know it ain’t pretty when you’re trying to move on, yeah
Ve biliyorum ki bu hiç hoş değil sen hareket ettiğinde, he (:

[Jess Glynne ; Dan Caplen]
I hope someday
Umarım ki bazı günler
We’ll sit down together
Birlikte oturabiliriz
And laugh with each other
Ve birlikte güleriz
About these days, these days
Bu günlere, bu günlere
All our troubles
Tüm dertlerimiz
We’ll lay to rest
Dinlenmek için yatarız
And we’ll wish we could come back to these days
Ve o günlerin geri gelmesini dileriz

[Jess Glynne ; Dan Caplen]
Oh I know x6
Ah biliyorum x6
These days, these days
O günler, o günler
Oh I know x6
Ah biliyorum x6
To these days, these days
O günlere, o günlere

[Macklemore]
Cigarettes in the ashtray
Küllükteki sigaralar
Reminiscing on those past days
Geçmiş günleri hatırlatır
I thought you’d end up with my last name
Sonunda soy adımı alacagını düşünürdüm
But that changed
Fakat bu değişti
And I travelled around the world
Ve ben dünyayı dolaştım
Think where you living at now?
Şimdilik nerede yaşadığını düşün?
I heard you moved to Austin
Austin’e taşındıgını duydum
Got an apartment and settled down
Bir daire tutmuş ve yerleşmişsin
And every once in a while
Ve arada bir her seferinde
I start texting
Yazmaya başlıyorum
Write a paragraph
Bir paragraf
But then I delete the message
Ve sonra mesajı siliyorum
Think ’bout you like a past time
Geçmiş zamanı sevdiğini düşün
I could cry you a river
Sen bir nehirsin ağlamalıyım (?)
Get you baptised or
Vaftiz edindin veya
I wasn’t ready to act right
Doğru davranmaya hazır değildim
Used to always think I’d get you back, right
Her zaman seni geri alacagımı düşünürdüm, doğru
They say that things fall apart
Her şeyin bozulacagını söylüyorlar
We were gonna move to Brooklyn
Brooklyn’e tasınacaktık
You were gonna study Art
Sanat dersi alacaktın
Love is just a tool
Aşk sadece bir oyuncak
To remind who we are
Bizim kim olduğumuzunu hatırlatmak için
And that we are not alone
Ve yalnız olmadıgımızı
And we’re walking in the dark
Ve karanlıkta yürüdüğümüzü

[Jess Glynne ; Dan Caplen]
I hope someday
Umarım ki bazı günler
We’ll sit down together
Birlikte oturabiliriz
And laugh with each other
Ve birlikte güleriz
About these days, these days
Bu günlere, bu günlere
All our troubles
Tüm dertlerimiz
We’ll lay to rest
Dinlenmek için yatarız
And we’ll wish we could come back to these days
Ve o günlerin geri gelmesini dileriz