What a thing to see
What a thing to be
What a perfect love, what a perfect home
‘Cause every time she walks
And every time she talks
Is every time he knows what a perfect world he’s living on

Görmek ne kadar da ilginç
Olması ne kadar da garip
Ne kadar da harika bir aşk, ne kadar da mükemmel bir yuva
Çünkü o kız ne zaman yürüse, ve ne zaman konuşsa
İşte o zamanlar o oğlan yaşadığı dünyanın ne kadar harika bir yer olduğunu anlıyor

But whenever he’s gone and when she’s all alone
His heart goes out to her on the telephone

Ama o oğlan ne zaman gitse ve kız tamamen yalnız kalınca
Oğlanın kalbi telefondan kıza dökülüyor

And he says, “Sugar, how I love you
How I think about you all the time”
He calls her “Sugar” ’cause she’s the sweetest thing
Oh, she’s the best thing he’ll ever find

Ve o şöyle diyor “Şekerim seni nasıl da çok seviyorum
Nasıl olur da her zaman seni düşünüyorum”
Oğlan kıza “şekerim” diyor çünkü kız bu dünyadaki en tatlı şey
Oh kız, oğlanın başına gelen en iyi şey

With her midnight hair
And with his favorite stare
She’s a southern belle, he’s a rockout king
When she looks around
Oh, she knows she’s found
Such a perfect life, such a perfect thing

Kızın gece karanlığındaki saçıyla
Ve oğlanın favori bakışıyla
Kız bir güney dilberi, oğlan ise bir rockout kralı*
Kız çevresine bakındığında
O, ne kadar da harika bir hayat, ne kadar da harika bir şey bulduğunu biliyordu

But whenever he’s gone and when she’s all alone
His heart goes out to her on the telephone

Ama o oğlan ne zaman gitse ve kız tamamen yalnız kalınca
Oğlanın kalbi telefondan kıza dökülüyor

And he says, “Sugar, how I love you
How I think about you all the time”
He calls her “Sugar” ’cause she’s the sweetest thing
Oh, she’s the best thing he’ll ever find

Ve o şöyle diyor “Şekerim seni nasıl da çok seviyorum
Nasıl olur da her zaman seni düşünüyorum”
Oğlan kıza “şekerim” diyor çünkü kız bu dünyadaki en tatlı şey
Oh kız, oğlanın başına gelen en iyi şey

Oh, there’s a reason for every season
There’s a change within the range of every heart
But the reason and the season
Seem to be right so far

Oh her mevsimin bir nedeni var
Her kalbin menzili dahilinde bir değişim vardır
Ama neden ve mevsim
Şu ana dek haklı görünüyorlar

And he says, “Sugar, how I love you
How I think about you all the time”
He calls her “Sugar” ’cause she’s the sweetest thing
Oh, she’s the best thing he’ll ever find

Ve o şöyle diyor “Şekerim seni nasıl da çok seviyorum
Nasıl olur da her zaman seni düşünüyorum”
Oğlan kıza “şekerim” diyor çünkü kız bu dünyadaki en tatlı şey
Oh kız, oğlanın başına gelen en iyi şey

He calls her sugar…

Oğlan kıza “şekerim” diyor…

*güney dilberi (southern belle) güney amerikanın soylu genç kız sınıfına deniliyor.
*rockout kralı derken şu pencereye taş atma klasiğinden bahsedildiğini düşünüyorum yani oğlan dilber kızın penceresine taş atmada pro olmuş sanırım.