In Berlin,
what do we do
In November,
in this weather

Berlin'de
Ne yapıyoruz
Kasım'da
Bu havada

In this room
what do I sing
only for you

Bu odada
Ne söylesem
Sadece senin için

I’m such an outsider
but I’m so glad I met you
I was lonely in my own home
but I’m so glad I’m here with you

Tam bir yabancıyım
Ama seninle tanıştığım için çok mutluyum
Çok yalnızdım kendi evimde
Ama seninle burada olduğum için çok mutluyum

In Berlin,
where do we go
In November
to December

Berlin'de
Nereye gidiyoruz
Kasım'da
Aralık'a

In this world
what do you sing for?

Bu dünyada 
Ne için şarkı söylüyorsun?

only for love
only for love
only for you

Sadece aşk için
Sadece aşk için
Sadece aşk için