blank

I wasn’t welcomed there
They all want me out
Do I really have the reason or
Should I just leave

Orada hoş karşılanmadım 
Hepsi benim gitmemi istiyor
Sebebim var mı sahiden yoksa
Öylece gitmeli miyim

I said,
I won’t come around here no more
But take a bit easy on me
Cause my friends are weirder than me
You know how we are

Dedim ki,
Buraya gelmeyeceğim bundan sonra
Ama üstüme gelmeyin
Çünkü benim arkadaşlarım benden daha garip
Nasıl olduğumuzu bilirsiniz

We only
(Want a little sympathy and hopes)
Know how to be loved

Biz sadece 
(biraz sempati ve umut istiyoruz)
Sevilmenin nasıl olduğunu bilmek istiyoruz

We were only
(Small amount of poison, but not in your blood)
Taught by great great love

Biz sadece 
(azıcık zehir, ama kanında değil)
Öğretildik büyük büyük aşkla

We weren’t welcomed there
They all want us out
Do we really have the reason or
Should we just go

Orada hoş karşılanmadık
Hepsi bizim gitmemizi istiyor
Sebebimiz var mı sahiden yoksa
Öylece gitmeli miyiz

We won’t stay around here no more
But if you would need us to help
You with our love,
We are glad to be with you

Burada daha fazla kalmayacağız 
Ama eğer yardımımıza ihtiyaç duyarsanız
Aşkımızla
Sizinle olmaktan mutluluk duyarız

We only
(Want a little sympathy and hopes)
Know how to be loved

Biz sadece 
(biraz sempati ve umut istiyoruz)
Sevilmenin nasıl olduğunu bilmek istiyoruz

We were only
(Small amount of poison, but not in your blood)
Taught by great great love

Biz sadece 
(azıcık zehir, ama kanında değil)
Öğretildik büyük büyük aşkla

Yes we are

Evet öğretildik

Sing along with me

Benimle söyleyin