A$ap Rocky,?sveç’e sürprizlerle dönüyor!

Son günlerde büyük s?k?nt?lar atlatan A$ap Rocky kendisi ?sveç’te hapisteyken ?sveçli fanlar?n?n onu ne kadar çok destekledi?ini görünce fanlar?na bir sürpriz olarak ?sveç’in Stockholm kentinde dev bir konser performans? sergilemeye haz?rlan?yor.Üstelik bu dev konserin tüm geliri göçmenler için kurulan yard?m derneklerine ba???layacak.Hapiste oldu?u için dev konsere kat?lamayacak mahkumlar? unutmayan A$ap Rocky onlar için yeni hapishane üniformas? tasarlad?.