Billie Eilish – COPYCAT (Türkçe Çeviri) by Zeynep NAZLIASLAN

[1. Mısra]

Don’t be cautious, don’t be kind

Tedbirli olma, nazik olma

You committed, I’m your crime

Suç işledin, ben senin cezanım

Push my button anytime

Her zaman beni sinirlendirdin

You got your finger on the trigger, but your trigger finger’s mine

Parmağını tetiğe koydun, ama tetiğin parmağı benim

[2. Mısra]

Silver dollar, golden flame

Gümüş dolar, altın alev

Dirty water, poison rain

Kirli su, zehirli yağmur

Perfect murder, take your aim

Mükemmel cinayet, nişan al

I don’t belong to anyone, but everybody knows my name

Kimseye ait değilim, ama herkes benim ismimi bilir

[Ön Nakarat]

By the way, you’ve been uninvited

Bu arada, davetsizdin

‘Cause all you say are all the same things I did

Çünkü tüm dediklerin benim yaptığım şeylerle aynı

[Nakarat]

Copycat trying to cop my manner

Kopyacı tarzımı çalmaya çalışıyor

Watch your back when you can’t watch mine

Arkamı izleyemezken kendi arkanı izle

Copycat trying to cop my glamour

Kopyacı cazibemi çalmaya çalışıyor

Why so sad, bunny, you can’t have mine?

Neden bu kadar üzgünsün, tavşancık, benimkine sahip olamadın mı?

[3. Mısra]

Call me calloused, call me cold

Bana duygusuz dedin, bana soğuk dedin

You’re italic, I’m in bold

Sen eğiksin, ben kalın

Call me cocky, watch your tone

Bana ukala dedin, sesinin tonuna dikkat et

You better love me, ’cause you’re just a clone

Beni sevsen iyi edersin, çünkü sen sadece bir klonsun

[Ön Nakarat]

By the way, you’ve been uninvited

Bu arada, davetsizdin

‘Cause all you say are all the same things I did

Çünkü tüm dediklerin benim yaptığım şeylerle aynı

[Nakarat]

Copycat trying to cop my manner

Kopyacı tarzımı çalmaya çalışıyor

Watch your back when you can’t watch mine

Arkamı izleyemezken kendi arkanı izle

Copycat trying to cop my glamour

Kopyacı cazibemi çalmaya çalışıyor

Why so sad, bunny, you can’t have mine?

Neden bu kadar üzgünsün, tavşancık, benimkine sahip olamadın mı?

[Geçiş]

I would hate to see you go

Seni giderken görmek istemem

Hate to be the one that told you so

Sana bunu böyle söyleyen tek kişi olmak istemem

You just crossed the line

Haddini aştın

You’ve run out of time

Zamanın tükendi

I’m so sorry, now you know

Çok üzgünüm, şimdi biliyorsun

Sorry I’m the one that told you so

Üzgünüm sana bunu böyle söyleyen tek kişiyim

Sorry, sorry, I’m sorry, sorry

Üzgünüm, üzgünüm, özür dilerim, üzgünüm

Sike

Psikopat

[Ön Nakarat]

By the way, you’ve been uninvited

Bu arada, davetsizdin

‘Cause all you say are all the same things I did

Çünkü tüm dediklerin benim yaptığım şeylerle aynı

[Nakarat]

Copycat trying to cop my manner

Kopyacı tarzımı çalmaya çalışıyor

Watch your back when you can’t watch mine

Arkamı izleyemezken kendi arkanı izle

Copycat trying to cop my glamour

Kopyacı cazibemi çalmaya çalışıyor

Why so sad, bunny, you can’t have mine?

Neden bu kadar üzgünsün, tavşancık, benimkine sahip olamadın mı?

[su_button url=”http://instagram.com/znamissflora/” target=”blank” style=”soft” background=”#edb6f4″ icon=”icon: heart-o” text_shadow=”0px 0px 0px #fb1b1b” desc=”instagram”][/su_button]

[su_button url=”http://lyricstranslate.com/en/translator/znamissflora” target=”blank” style=”soft” background=”#edb6f4″ icon=”icon: edit” text_shadow=”0px 0px 0px #fb1b1b” desc=”lyricstranslate”][/su_button]