Overprotected (Aşırı Kontrol)

I need time (time)
Zamana ihtiyacım var (zamana)
Love (love), joy (joy)
Aşka (aşka), eğlenceye (eğlenceye)
I need space (love)
Boşluğa ihtiyacım var (aşka)
I need me (Action!)
Bana ihtiyacım var (Aksiyon!)

Say hello to the girl that I am
Olduğum kıza merhaba deyin
You’re going to have to see through my perspective
Benim bakış açımdan görmek zorunda kalacaksınız
I need to make mistakes just to learn who I am
Kim olduğumu öğrenmek için hatalar yapmak zorundayım
And I don’t want to be so damn protected
Ve lanet olası kontrol altında olmak istemiyorum

There must be another way
Başka bir yolu olmalı
Cause I believe in taking chances
Çünkü şansımı denemeye inanıyorum
But who am I to say
Ama ne söylemeliyim
What a girl is to do?
Kız ne yapacak?
God, I need some answers
Tanrım, biraz cevaba ihtiyacım var

What am I to do with my life?,
Hayatımla ne yapacağım?
(You will find it out don’t worry)
(Endişelenme ortaya çıkaracaksın)
How am I supposed to know what’s right?
Neyin doğru olduğunu nasıl bilmem gerek?
(You just got to do it your way)
(Sadece kendi yönteminle yapman lazım)
I can’t help the way I feel
Hissetme şeklime yardım edemiyorum
But my life has been so overprotected
Ama benim hayatım çok aşırı kontrol altında

I’ll tell them what I like, what I want, what I don’t
Onlara ne sevdiğimi söyleyeceğim, ne istediğimi, ne istemediğimi
But every time I do I stand corrected
Ama ne zaman bunu yapsam düzeltilmiş duruyorum
Things that I’ve been told
Söylediğim bu şeyler
I can’t believe what I hear about the world, I realize
Dünya hakkında ne duyduğuma inanamıyorum, fark ettim ki
I’m overprotected
Ben kontrol altındayım

There must be another way
Başka bir yolu olmalı
Cause I believe in taking chances
Çünkü şansımı denemeye inanıyorum
But who am I to say
Ama ne söylemeliyim
What a girl is to do?
Kız ne yapacak?
God, I need some answers
Tanrım, biraz cevaba ihtiyacım var

What am I to do with my life?,
Hayatımla ne yapacağım?
(You will find it out don’t worry)
(Endişelenme ortaya çıkaracaksın)
How am I supposed to know what’s right?
Neyin doğru olduğunu nasıl bilmem gerek?
(You just got to do it your way)
(Sadece kendi yönteminle yapman lazım)
I can’t help the way I feel
Hissetme şeklime yardım edemiyorum
But my life has been so overprotected
Ama benim hayatım çok aşırı kontrol altında

I need time (love)
Zamana ihtiyacım var (aşka)
I need space
Boşluğa ihtiyacım var
(This is it, this is it)
(İşte bu, işte bu)

I don’t need nobody telling me just what I wanna
Hiç kimsenin sadece ne istediğimi söylemesine ihtiyacım yok
What I, what, what, what I’m going to
Ne olduğumu, ne, ne, ne yapacağımı
Do about my destiny
Kaderim hakkında
I say no, no, nobody’s telling me just
Hayır, hayır dedim, sadece hiç kimsenin bana söylemesine
What, what, what I wanna do, do
Ne, ne, ne yapacağımı, yapacağımı
I’m so fed up with people telling me to be
İnsanların bana ne olacağımı söylemesinden bıktım
Someone else but me (Action!)
Başkası ama ben (Aksiyon!)

What am I to do with my life?,
Hayatımla ne yapacağım?
(You will find it out don’t worry)
(Endişelenme ortaya çıkaracaksın)
How am I supposed to know what’s right?
Neyin doğru olduğunu nasıl bilmem gerek?
(You just got to do it your way)
(Sadece kendi yönteminle yapman lazım)
I can’t help the way I feel
Hissetme şeklime yardım edemiyorum
But my life has been so overprotected
Ama benim hayatım çok aşırı kontrol altında

I don’t need nobody telling me just what I wanna
Hiç kimsenin sadece ne istediğimi söylemesine ihtiyacım yok
What I, what, what, what I’m going to
Ne olduğumu, ne, ne, ne yapacağımı
Do about my destiny
Kaderim hakkında
I say no, no, nobody’s telling me just
Hayır, hayır dedim, sadece hiç kimsenin bana söylemesine
What, what, what I wanna do, do
Ne, ne, ne yapacağımı, yapacağımı
I’m so fed up with people telling me to be
İnsanların bana ne olacağımı söylemesinden bıktım
Someone else but me
Başkası ama ben

What am I to do with my life?,
Hayatımla ne yapacağım?
(You will find it out don’t worry)
(Endişelenme ortaya çıkaracaksın)
How am I supposed to know what’s right?
Neyin doğru olduğunu nasıl bilmem gerek?
(You just got to do it your way)
(Sadece kendi yönteminle yapman lazım)
I can’t help the way I feel
Hissetme şeklime yardım edemiyorum
But my life has been so overprotected
Ama benim hayatım çok aşırı kontrol altında