Another day another life
Passes by just like mine
It’s not complicated

Başka bir gün, başka bir hayat
Tıpkı benimkiler gibi geçiyor
Bunun anlaşılması zor değil

Do you ever wonder
if the stars shine out for you?
Float down
Like autumn leaves
Hush now
Close your eyes
before the sleep
And you’re miles away
And yesterday
you were here with me

Hiç merak ettin mi
Yıldızlar senin için mi parlıyor?
Yüzen
Sonbahar yaprakları gibi
Şimdi sus
Gözlerini kapat
Uyumadan önce
Ve uzaktasın
Ve dün
Benimle buradaydın

Another tear
Another cry
Another place for us to die
It’s not complicated

Başka bir gözyaşı
Başka bir ağlama
Ölmek için başka bir yer
Bunun anlaşılması zor değil

Another life that’s gone to waste
Another light lost from your face
It’s complicated

Harcanan bir başka hayat daha
Yüzünden bir ışık daha kayboldu
Bunun anlaşılması zor

Is it that it’s over
or do birds still sing for you?
Float down
Like autumn leaves
Hush now
Close your eyes
before the sleep
And you’re miles away
And yesterday
you were here with me

Bitti mi?
Yoksa kuşlar hâlâ senin için şarkı söylüyor mu?
Yüzen
Sonbahar yaprakları gibi
Şimdi sus
Gözlerini kapat
Uykudan önce
Ve uzaktasın
Ve dün
Benimle buradaydın

Ooh how I miss you
My symphony played the song
that carried you out
Ooh how I miss you
I miss you and I wish you’d stay

Ooh seni nasıl özledim
Senfonim şarkıyı çaldı
Seni dışarı çıkartan
Ooh seni nasıl özledim
Seni özledim ve kalmanı isterdim

Do you ever wonder
if the stars shine out for you?
Float down
Like autumn leaves
Hush now
Close your eyes before the sleep
And you’re miles away
And yesterday
you were here with me

Hiç merak ettin mi
Yıldızlar senin için mi parlıyor?
Yüzen
Sonbahar yaprakları gibi
Şimdi sus
Gözlerini kapat
Uyumadan önce
Ve uzaktasın
Ve dün
Benimle buradaydın

Float down
Like autumn leaves
Hush now
Close your eyes
before the sleep
And you’re miles away
And yesterday
you were here with me

Yüzen
Sonbahar yaprakları gibi
Şimdi sus
Gözlerini kapat
Uyumadan önce
Ve uzaktasın
Ve dün
Benimle buradaydın

Ooh oh, ooh oh
Ooh oh, ooh oh

Ooh, oh, ooh oh
Ooh, oh, ooh, oh

Touch down
Like a seven four seven
Stay out and we’ll live forever now

Dokun
Yedi dört yedi gibi
Dışarıda kal ve şimdi sonsuza kadar yaşayacağız