Dangerous (Tehlikeli)

Just like James Dean
Tıpkı James Dean gibi
Sound like Marvin Gaye when you sing to me
Sen bana şarkı söylediğinde sesin Marvin Gaye gibi
I’m in Hollywood but I wanna go downtown to you
Hollywood’tayım ama senin için şehir merkezine gitmek istiyorum
I love when you’re around, it’s true
Sen etraftayken bunu seviyorum, bu doğru
We talk music
Müzik konuşuyoruz
You get melo-high, so theraputic
Sen beni iyileştiriyorsun, çok tedavi edicisin
Even though I should, won’t try to leave your side tonight
Yapmam gerekse bile bu gece senin yanından ayrılmamaya çalışıyorum
I want to feel your love inside
senin aşkını hissetmek istiyorum
Of me, me
İçimde, içimde
(Love it when it’s you and) me, me
(Sen ve benken bunu seviyorum) ben, ben
(Only just you and) me, me
(Sadece tek sen ve) ben, ben
(Love it when it’s you and) me, me
(Sen ve benken bunu seviyorum) ben, ben

Your silence drives me crazy
Sessizliğin beni çıldırtıyor
Talking with your hands gets me naked
Ellerinle konuşman beni soyuyor
Your heart in my mouth feels amazing
Kalbinin ağzımda oluşu inanılmaz hissettiriyor

I love it because it’s [?] to
Bunu seviyorum çünkü bu sözler yayınlanınca düzenlenecektir
You are dangerous
Sen tehlikelisin
So dangerous
Çok tehlikelisin
You’re my dangerous
Sen benim tehlikemsin
So dangerous
Çok tehlikelisin
And I love it
Ve bunu seviyorum
And I love it
Ve bunu seviyorum

I’m addicted to ya
Sana bağımlıyım
You trouble but the sex got me screaming hallelujah
Sen belasın ama seksin bana şükürler olsun diye bağırıttırıyor
Slide on it, ride
Üstüne kaydır, sür
Slowly put your hands, feel my
Yavaşça ellerini koy, beni hisset
I can feel it’s almost time
Bunu uzun süredir hissedemiyordum
For me, me
Benim için, benim
Love it when it’s you and me, me
Sen ve benken bunu seviyorum
Only just you and me, me
Sadece tek sen ve ben, ben
Love it when it’s you and me, me
Sen ve benken bunu seviyorum

Your silence drives me crazy
Sessizliğin beni çıldırtıyor
Talking with your hands gets me naked
Ellerinle konuşman beni soyuyor
Your heart in my mouth feels amazing
Kalbinin ağzımda oluşu inanılmaz hissettiriyor

I love it because it’s [?] to
Bunu seviyorum çünkü bu sözler yayınlanınca düzenlenecektir
You are dangerous
Sen tehlikelisin
So dangerous
Çok tehlikelisin
You’re my dangerous
Sen benim tehlikemsin
So dangerous
Çok tehlikelisin
And I love it
Ve bunu seviyorum
And I love it
Ve bunu seviyorum

Sexy, sexy, you are, you are (and I love it)
Seksi, seksi, sen, sen (ve bunu sevdim)
Sexy, sexy, you are, you are
Seksi, seksi, sen, sen
You-ou-ou are so sexy
Sen çok seksisin
You-ou-ou are so sexy
Sen çok seksisin
Sexy to me
Benim için seksi