I Believe In Love (Aşka İnanıyorum)

I find myself daydreaming of a better world
Kendimi daha iyi bir dünyayı hayal ederken buldum
Memories can bleed in my open heart
Anılar açık kalbimde kanayabilir
London clouds are crying
Londra bulutları ağlıyor
But I’m dancing in the pouring rain
Ama ben yağan yağmurda dans ediyorum
Grown up life is to learn not to fall apart
Büyümüş hayat ayrı düşmemeyi öğretir

And I’m closer to high vibrations
Ve ben yüksek heyecanlara yakınım
Climbing up the sweeter and deeper waves
Daha tatlı ve daha derin dalgalara tırmanıyorum
And what I can do, to make it
Ve bunu yapamak için ne yapabilirim?
To be happy
Mutlu olmak için
To be true to me, in every way
Kendime dürüst olmak için, her şekilde

I know I’ll be alright
Biliyorum iyi olacağım
I know that I’ll survive
Hayatta kalacağımı biliyorum
I know I’ll rise above it
Biliyoum bunun üstünde yükseleceğim
‘Cause I believe in love
Çünkü sevgiye inanıyorum
And even when it’s hard

Ve bu zor dahi olduğunda
Livin’ with my scars
Korkularımla yaşıyorum
It never miles to nothing
Bu asla hiçbir şeyi geçemez
‘Cause I believe in love
Çünkü sevgiye inanıyorum

Nobody tells me how to grow, no
Nasıl büyüyeceğimi kimse bana söylemedi
I just gotta know
Sadece bilmeliyim
Emotional, but I won’t define myself on the past
Duygusal, ama kendimi geçmişte belirlemeyeceğim
Balance is key
Denge anahtardır
Understanding I can won’t be always in control
Her zaman kontrolde olamayacağımı anlıyorum
Sometimes the right road goes by taking the broken path
Bazen yol kırık bölümden geçer
And I’m closer to high vibrations
Ve ben yüksek heyecanlara yakınım
Climbing up the sweeter and deeper waves
Daha tatlı ve daha derin dalgalara tırmanıyorum
And what I can do, to make it
Ve bunu yapamak için ne yapabilirim?
To be happy
Mutlu olmak için
To be true to me, in every way
Kendime dürüst olmak için, her şekilde

I know I’ll be alright
Biliyorum iyi olacağım
I know that I’ll survive
Hayatta kalacağımı biliyorum
I know I’ll rise above it
Biliyoum bunun üstünde yükseleceğim
‘Cause I believe in love
Çünkü sevgiye inanıyorum
And even when it’s hard

Ve bu zor dahi olduğunda
Livin’ with my scars
Korkularımla yaşıyorum
It never miles to nothing
Bu asla hiçbir şeyi geçemez
‘Cause I believe in love
Çünkü sevgiye inanıyorum

Yes, woo
Evet
Keep it simple
Basit tut
Follow my heart
Kalbimi takip et
This love I’m into, yes
Bu aşkın içindeyim, evet
[?]
The more the time flies away
Zaman ne kadar uzağa uçar
The closer it feels to wise with age
Daha yakından yaş ile bilge hissettirir
No energy is giving me life
Bana hayatı verecek enerji yok
‘Cause I believe in love
Çünkü sevgiye inanıyorum
I believe, I believe in love
İnanıyorum, sevgiye inanıyorum
Yeah, yeah, yeah, yes
Evet, evet, evet, evet
‘Cause I believe in love (I believe, I believe in love)
Çünkü sevgiye inanıyorum (İnanıyorum, sevgiye inanıyorum)
Oooh yeah, yeah
‘Cause I believe in love
Çünkü sevgiye inanıyorum
Ohh, ‘cause I believe in love
Çünkü sevgiye inanıyorum
I believe in love
Sevgiye inanıyorum

And we’re done
Ve biz bittik