Manicure (Manikür)

Put some lipstick on
Biraz ruj sür
Perfume your neck and slip your high heels on
Boynuna parfüm sık ve topuklu ayakkabılarını giy
Rinse and curl your hair
Saçlarını yıka ve kıvırcıklaştır
Loosen your hips and get a dress to wear
Kalçalarını gevşet ve giymek için bir elbise al
I’m the one who’s been coming ’round
Etrafta dolaşan benim
Looking to love in you
Sana aşık olmak için bakıyorum
You’re the medicine, I need to heal
Sen doktorsun, ben iyileşmek zorundayım
The way you make me feel
Bana hissettirme şeklin

I’m gon’ be MANiCURED
Manikürleneceğim
You wanna be man cured
Sen tedavi edilmiş adam olmak istiyorsun
Ma-ma-ma-MANiCURE
Manikür
She wanna be man cured
O tedavi edilmiş adam olmak istiyor
Salon’s enough for her not to feel so insecure
Salon onun çok güvensiz hissetmemesi için yeterli
Ma-ma-ma-MANiCURE
Manikür
She wanna be take care’n of
Kendisine bakmak istiyor

Can you feel it? Can you feel it?
Hissedebiliyor musun? Hissedebiliyor musun?
Can you feel it? I’m addicted to the love that you garner
Hissedebiliyor musun? Kazandığın aşka bağımlıyım
Can you feel it? Can you feel it?
Hissedebiliyor musun? Hissedebiliyor musun?
Can you feel it? Looking serial killer, man is a goner
Hissedebiliyor musun? Seri katil görünümlü, ölmek üzere bir adam

Touch me in the dark
Bana karanlıkta dokun
Put your hands all over my body parts
Bütün vücut parçalarımın üstüne ellerini koy
Throw me on the bed
Beni yatağa at
Squeeze, tease me, please me, that’s what I said!
Sık, kızdır beni, lütfen beni, işte söylediğim bu
‘Cause I’m the trick who’s been coming ’round
Çünkü ben etrafta dolaşan bir hileyim
Looking to love in you
Sana aşık olmaya bakıyorum
You’re the, the medicine
Sen doktorsun
I need to heal the way, the way, the way you make me feel
Bu şekilde iyileşmem lazım, bu şekilde, bana hissettirdiğin şekilde

I’m gon’ be MANiCURED
Manikürleneceğim
You wanna be man cured
Sen tedavi edilmiş adam olmak istiyorsun
Ma-ma-ma-MANiCURE
Manikür
She wanna be man cured
O tedavi edilmiş adam olmak istiyor
Salon’s enough for her not to feel so insecure
Salon onun çok güvensiz hissetmemesi için yeterli
Ma-ma-ma-MANiCURE
Manikür
She wanna be take care’n of
Kendisine bakmak istiyor

Can you feel it? Can you feel it?
Hissedebiliyor musun? Hissedebiliyor musun?
Can you feel it? I’m addicted to the love that you garner
Hissedebiliyor musun? Kazandığın aşka bağımlıyım
Can you feel it? Can you feel it?
Hissedebiliyor musun? Hissedebiliyor musun?
Can you feel it? Looking serial killer, man is a goner
Hissedebiliyor musun? Seri katil görünümlü, ölmek üzere bir adam

Man cure
Tedavi edilmiş adam
Man cure
Tedavi edilmiş adam
Heal me, ’cause I’m addicted to love
Beni tedavi et çünkü aşkına bağımlıyım
Save me, ’cause I’m addicted to love
Beni kurtar çünkü aşkına bağımlıyım
Man cure
Tedavi edilmiş adam

I’m gon’ be MANiCURED
Manikürleneceğim
You wanna be man cured
Sen tedavi edilmiş adam olmak istiyorsun
Ma-ma-ma-MANiCURE
Manikür
She wanna be man cured
O tedavi edilmiş adam olmak istiyor
Salon’s enough for her not to feel so insecure
Salon onun çok güvensiz hissetmemesi için yeterli
Ma-ma-ma-MANiCURE
Manikür
She wanna be take care’n of
Kendisine bakmak istiyor

Can you feel it? Can you feel it?
Hissedebiliyor musun? Hissedebiliyor musun?
Can you feel it? I’m addicted to the love that you garner
Hissedebiliyor musun? Kazandığın aşka bağımlıyım
Can you feel it? Can you feel it?
Hissedebiliyor musun? Hissedebiliyor musun?
Can you feel it? Looking serial killer, man is a goner
Hissedebiliyor musun? Seri katil görünümlü, ölmek üzere bir adam

Manikür, şarkıda tırnak bakımı olarak kullanılmamıştır. Lady Gaga kelime oyunuyla asıl anlamı Man in Cure’a çıkarıyor. (Adam Tedavide)