Don’t call me GaGa
I’ve never seen one like that before
Don’t look at me like that
You amaze me

Bana GaGa deme
Daha önce senin gibi birini görmemiştim
Bana böyle bakma
Beni afallatıyorsun

He ate my heart
He a-a-ate my heart
(You little monster)

O kalbimi yedi
O kalbimi ye-ye-yedi
(Seni küçük canavar)

He ate my heart
He a-a-ate my heart out
(You amaze me)

O kalbimi yedi
O kalbimi ye-ye-yedi
(Beni afallatıyorsun)

He ate my heart
He a-a-ate my heart
He ate my heart
He a-a-ate my heart out

O kalbimi yedi
O kalbimi ye-ye-yedi
O kalbimi yedi
O kalbimi ye-ye-yedi

Look at him
Look at me
That boy is bad
And honestly
He’s a wolf in disguise
But I can’t stop staring in those evil eyes

Bir ona bak
Bir bana bak
Bu oğlan kötü
Ve dürüst olmak gerekirse
O gizlenen bir kurt
Ama şu şeytani gözlere bakakalmayı durduramıyorum

I asked my girlfriend if she’d seen you round before
She mumbled something while we got down on the floor baby
We might’ve fucked not really sure, don’t quite recall
But something tells me that I’ve seen him, yeah

Kız arkadaşıma daha önce seni etrafta görüp görmediğini sordum
Biz yerdeyken bir şeyler geveledi bebeğim
Sevişmiş olabiliriz, pek emin değilim, pek anımsamıyorum
Ama bir şeyler bana onu görmüş olduğumu söylüyor, evet

That boy is a monster
M-m-m-monster
That boy is a monster
M-m-m-monster
That boy is a monster
Er-er-er-er

Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
Bu oğlan bir canavar
Var-var-var-var

He ate my heart
(I love that girl)
He ate my heart
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)

O kalbimi yedi
(Bu kızı seviyorum)
O kalbimi yedi
(Onunla konuşmak istiyorum, cehennem kadar ateşli)

He ate my heart
(I love that girl)
He ate my heart
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)

O kalbimi yedi
(Bu kızı seviyorum)
O kalbimi yedi
(Onunla konuşmak istiyorum, cehennem kadar ateşli)

He licked his lips
Said to me, “Girl you look good enough to eat.”
Put his arms around me
Said, “Boy now get your paws right off me.”

Dudaklarını yaladı
Bana dedi ki, “Kızım, yemek için yeteri kadar iyi görüyorsun”
Kollarını etrafıma koydum
Dedim ki, “Oğlum, pençelerini benden uzak tut”

I asked my girlfriend if she’d seen you round before
She mumbled something while we got down on the floor baby
We might’ve fucked not really sure, don’t quite recall
But something tells me that I’ve seen him, yeah

Kız arkadaşıma daha önce seni etrafta görüp görmediğini sordum
Biz yerdeyken bir şeyler geveledi bebeğim
Sevişmiş olabiliriz, pek emin değilim, pek anımsamıyorum
Ama bir şeyler bana onu görmüş olduğumu söylüyor, evet

That boy is a monster
M-m-m-monster
That boy is a monster
M-m-m-monster
That boy is a monster
M-m-m-monster
That boy is a monster
Er-er-er-er

Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
Bu oğlan bir canavar
Var-var-var-var

He ate my heart
(I love that girl)
He ate my heart
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)

O kalbimi yedi
(Bu kızı seviyorum)
O kalbimi yedi
(Onunla konuşmak istiyorum, cehennem kadar ateşli)

He ate my heart
(I love that girl)
He ate my heart
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)

O kalbimi yedi
(Bu kızı seviyorum)
O kalbimi yedi
(Onunla konuşmak istiyorum, cehennem kadar ateşli)

He ate my heart
He ate my heart
Instead he’s a monster in my bed

O kalbimi yedi
O kalbimi yedi
Yatağımdaki bir canavar olması karşılığında

He ate my heart
He ate my heart
Instead he’s a monster in my bed

O kalbimi yedi
O kalbimi yedi
Yatağımdaki bir canavar olması karşılığında

I wanna just dance
But he took me home instead
There was a monster in my bed
We French-kissed on a subway train
He tore my clothes right off
He ate my heart and then he ate my brain

Sadece dans etmek istiyorum
Ama o onun yerine beni eve götürdü
Yatağımda bir canavar vardı
Bir metroda Fransız öpücüğüyle öpüştük
Kıyafetlerimi yırttı
Kalbimi yedi ve daha sonra da beynimi yedi

(I love that girl)
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)

(Bu kızı seviyorum)
(Onunla konuşmak istiyorum, cehennem kadar ateşli)

He ate my heart
He ate my heart
He ate my heart
(Wanna talk to her, she’s hot as hell)

O kalbimi yedi
O kalbimi yedi
O kalbimi yedi
(Onunla konuşmak istiyorum, cehennem kadar ateşli)

That boy is a monster
M-m-m-monster
(Could I love him?)

Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
(Onu sevebilir miyim?)

That boy is a monster
M-m-m-monster
(Could I love him?)

Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
(Onu sevebilir miyim?)

That boy is a monster
M-m-m-monster
(Could I love him?)

Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
(Onu sevebilir miyim?)

That boy is a monster
Er-er-er-er

Bu oğlan bir canavar
Var-var-var-var

That boy is a monster
(He ate my heart)
M-m-m-monster
(Could I love him?)

Bu oğlan bir canavar
(Kalbimi yedi)
Ca-ca-ca-canavar
(Onu sevebilir miyim?)

That boy is a monster
(He ate my heart)
M-m-m-monster
(Could I love him?)

Bu oğlan bir canavar
(Kalbimi yedi)
Ca-ca-ca-canavar
(Onu sevebilir miyim?)

That boy is a monster
M-m-m-monster
(Could I love him?)

Bu oğlan bir canavar
Ca-ca-ca-canavar
(Onu sevebilir miyim?)

That boy is a monster
Er-er-er-er

Bu oğlan bir canavar
Var-var-var-var