Sex Dreams (Seks Hayalleri)

(Last night)
(Geçen gece)
Our lovers’ quarrel
Aşıklarımız tartışıyordu
(I was thinking about you)
(Ben seni düşünüyordum)
Hurts more than I can say
Söyleyebildiğimden daha fazla incitti
(And it was kind of dirty)
(Ve ahlaksız gibiydi)
All night
Bütün gece
(And the way that you looked at me)
(Ve bana baktığın gibi)
Help me here
Bana burada yardım et
(It was kind of nasty, aah!)
(Müstehcen gibiydi)
Help me here
Bana burada yardım et
(It was kind of trashy)
(Beş para etmez gibiydi)
‘Cause I can’t help my mind from going there!
Çünkü aklımın oraya gitmesine yardım edemem

Heard your boyfriend was away this weekend
Erkek arkadaşının bu hafta sonu gittiğini duydum
Wanna meet at my place?
Evimde buluşmak ister misin?
Heard that we both got nothing to do
İkimizin de yapacak bir şeyi olmadığını duydum
When I lay in bed, I touch myself and think of you
Yatağımda uzandığımda kendime dokunuyorum ve seni düşünüyorum

Last night
Geçen gece
Damn, you were in my sex dreams (you were in my)
Lanet olsun, sen benim seks hayallerimdeydin (sen benimleydin)
Doing really nasty things (you were in my dreams)
Gerçekten müstehcen şeyler yapıyorduk (sen benim rüyamdaydın)
Damn, you were in my sex dreams (you were in my)
Lanet olsun, sen benim seks hayallerimdeydin (sen benimleydin)
Making love in my sex dreams
Seks hayallerimde sevişiyorduk

We could be caught
Yakalanabilirdik
(I just want this to be perfect)
(Sadece mükemmel olmasını istedim)
We’re both convicted criminals of thought
İkimiz de suçu kanıtlanmış suçlularız
(‘Cause I’m broken)
(Çünkü ben kırgınım)
Let’s white
Hadi beyazlanalım Beyaz eldiven giymek anlamında
(By the one before)
(Bir öncekiyle)
Glove the bed
Yatağı temizle
(He was kind of nasty)
(O ahlaksız gibiydi)
Help me here
Bana burada yardım et
(And I feel so trashy)
(Ve çok beş para etmez hissettim)
‘Cause we can’t hide the evidence in our heads!
Çünkü kafalarımızdaki kanıtı gizleyemiyoruz!

Heard your boyfriend was away this weekend
Erkek arkadaşının bu hafta sonu gittiğini duydum
Wanna meet at my place?
Evimde buluşmak ister misin?
Heard that we both got nothing to do
İkimizin de yapacak bir şeyi olmadığını duydum
When I lay in bed, I touch myself and think of you
Yatağımda uzandığımda kendime dokunuyorum ve seni düşünüyorum

Last night
Geçen gece
Damn, you were in my sex dreams (you were in my)
Lanet olsun, sen benim seks hayallerimdeydin (sen benimleydin)
Doing really nasty things (you were in my dreams)
Gerçekten müstehcen şeyler yapıyorduk (sen benim rüyamdaydın)
Damn, you were in my sex dreams (you were in my)
Lanet olsun, sen benim seks hayallerimdeydin (sen benimleydin)
Making love in my sex dreams
Seks hayallerimde sevişiyorduk

Don’t stop the party (making love in my sex dreams)
Partiyi durdurma (Seks hayallerimde sevişiyoruz)
Let’s keep it naughty, yeah (making love in my sex dreams)
Hadi haylazlığa devam edelim, evet (Seks hayallerimde sevişiyoruz)
Watch me act a fool (making love in my sex dreams)
Beni aptal yerine koy (Seks hayallerimde sevişiyoruz)
Tomorrow when I run into you, tomorrow when I run into you
Yarın sana koşarken, yarın sana koşarken

You could turn to stone
Taşa dönebilirdin
Or the color of men petrified by a woman
Ya da kadın tarafından taşlaştırılmış adamın renkleri
In love as I am when I lay with you
Seninle yattığım gibi aşığım
I think of him, I think of him
Onun hakkında düşünüyorum, onun hakkında düşünüyorum

I can’t believe I’m telling you this, but I’ve had a couple drinks and…
Sana bunu söylediğime inanamıyorum ama birkaç içki içtim ve…
Oh my God!
Aman tanrım!

Last night
Geçen gece
Damn, you were in my sex dreams (you were in my)
Lanet olsun, sen benim seks hayallerimdeydin (sen benimleydin)
Doing really nasty things (you were in my dreams)
Gerçekten müstehcen şeyler yapıyorduk (sen benim rüyamdaydın)
Damn, you were in my sex dreams (you were in my)
Lanet olsun, sen benim seks hayallerimdeydin (sen benimleydin)
Making love in my sex dreams
Seks hayallerimde sevişiyorduk

Don’t stop the party (making love in my sex dreams)
Partiyi durdurma (Seks hayallerimde sevişiyoruz)
Let’s keep it naughty, yeah (making love in my sex dreams)
Hadi haylazlığa devam edelim, evet (Seks hayallerimde sevişiyoruz)
Watch me act a fool (making love in my sex dreams)
Beni aptal yerine koy (Seks hayallerimde sevişiyoruz)
Tomorrow when I run into you, tomorrow when I run into you
Yarın sana koşarken, yarın sana koşarken