Miley Cyrus- The Way I Feel (Türkçe Çeviri)

Nakarat

I can’t describe
Tarif edemem

The way I feel, the way I feel
Hissettiğim yolları, hissettiğim yolları

Oh, what a high
Oh, ne yükseklik

The way I feel, the way I feel
Hissettiğim yolları, hissettiğim yolları

I just can’t put in words
Sadece kelimeleri bulamam

What I feel for you
Senin için ne hissederim

The way I feel, the way I feel
Hissettiğim yolları, hissettiğim yolları

It feels so good it hurts
Hisler çok iyi acıtıyor

What you do
Ne yaparsın

The way I feel, the way I feel
Hissettiğim yolları, hissettiğim yolları

I feel like I’m in love
Aşık olmuşum gibi hissederim

It’s too much hype, just because
Çok fazla şırınga var sadece çünkü

I feel like sayin’ something that’s for us
Bizim için söylenen bazı şeyler gibi hissederim

That defines what’s in our hearts
Kalbimizde ne ifade ettiklerini

Dancin’ and we’re playin’ around
Etrafta dans ediyor ve oynuyoruz

You know you’ve got me
Biliyorsun sen bana aittin

And then the feelin’ comes rainin’ down
Ve sonra hisler yağmur gibi yağar

All over my body
Tüm vücudumuzun üzerinde

It tingles here, tingles there
Karıncalanmalar burada, burada karıncalanmalar

Ooh, it tingles everywhere
Ooh, karıncalanmalar her yerde

That’s why I’ve never found
Asla bulamamın nedeni

The way to describe it
Onu tarif etme yolumdu

This feels right, as the buzz
Bu iyi hissettiriyor, vızıltılar gibi

And it don’t describe when we uh
Biz uhh ve tarif edilemez

You feel my heartbeat thumpin’ from your touch
Senin dokunuşunla kalbimin atışını hissedersin

In my life, you were my luck
Hayatımda, sen benim şansımdın