Unfaithful (Sadakatsiz)

Story of my life
Hayatımın hikayesi
Searching for the right
Doğru için arıyorum
But it keeps avoiding me
Ama benden kaçmaya devam ediyor
Sorrow in my soul
Üzüntü ruhumda
Cause it seems that wrong
Çünkü bu yanlış görünüyor
Really loves my company
Gerçekten ilişkimi sever

He’s more than a man
O bir adamdan fazlası
And this is more than love
Ve bu aşktan fazlası
The reason that the sky is blue
Gökyüzünün mavi olmasının nedeni
The clouds are rolling in
İçinde bulutların yuvarlanması
Because I’m gone again
Çünkü yine gittim
And to him I just can’t be true
Ve onun için sadece dürüst olamıyorum

And I know that he knows I’m unfaithful
Ve biliyorum, o sadakatsiz olduğumu biliyor
And it kills him inside
Ve bu onu içten içe öldürüyor
To know that I am happy with some other guy
Başka bir adamla mutlu olduğumu bilmek
I can see him dying
Öldüğünü görebiliyorum

I don’t wanna do this anymore
Artık bunu yapmak istemiyorum
I don’t wanna be the reason why
Nedeni olmak istiyorum
Every time I walk out the door
Her kapıdan çıkışımda
I see him die a little more inside
İçinde biraz daha öldüğünü görüyorum
I don’t wanna hurt him anymore
Artık onu incitmek istemiyorum
I don’t wanna take away his life
Onun hayatını alıp gitmek istemiyorum
I don’t wanna be
(Bir katil) olmak istemiyorum
A murderer
Bir katil

I feel it in the air
Bunu havada hissediyorum
As I’m doing my hair
Saçımı yaparken
Preparing for another date
Başka bir buluşma için hazırlanıyorum
A kiss upon my cheek
Yanağımı öperken
As he reluctantly
İsteksiz gibiydi
Asks if I’m gonna be out late
Geç kalıp kalmayacağımı soruyor
I say I won’t be long
Çok kalmayacağım diyorum
Just hanging with the girls
Sadece kızlarla takılacağım
A lie I didn’t have to tell
Bir yalan söylemek zorunda değildim
Because we both know
Çünkü ikimiz de biliyoruz
Where I’m about to go
Nereye gittiğimi
And we know it very well
Ve bunu çok iyi biliyoruz

And I know that he knows I’m unfaithful
Ve biliyorum, o sadakatsiz olduğumu biliyor
And it kills him inside
Ve bu onu içten içe öldürüyor
To know that I am happy with some other guy
Başka bir adamla mutlu olduğumu bilmek
I can see him dying
Öldüğünü görebiliyorum

I don’t wanna do this anymore
Artık bunu yapmak istemiyorum
I don’t wanna be the reason why
Nedeni olmak istiyorum
Every time I walk out the door
Her kapıdan çıkışımda
I see him die a little more inside
İçinde biraz daha öldüğünü görüyorum
I don’t wanna hurt him anymore
Artık onu incitmek istemiyorum
I don’t wanna take away his life
Onun hayatını alıp gitmek istemiyorum
I don’t wanna be
(Bir katil) olmak istemiyorum
A murderer
Bir katil

Our love, his trust
Aşkımız, onun güveni
I might as well take a gun and put it to his head
Sanki silah alıp kafasına dayamışım gibi
Get it over with
Bununla bitirdim
I don’t wanna do this
Bunu daha fazla yapmak istemiyorum
Anymore
Artık
Uh
Anymore (anymore)
Artık (Artık)

I don’t wanna do this anymore
Artık bunu yapmak istemiyorum
I don’t wanna be the reason why
Nedeni olmak istiyorum
Every time I walk out the door
Her kapıdan çıkışımda
I see him die a little more inside
İçinde biraz daha öldüğünü görüyorum
I don’t wanna hurt him anymore
Artık onu incitmek istemiyorum
I don’t wanna take away his life
Onun hayatını alıp gitmek istemiyorum
I don’t wanna be
(Bir katil) olmak istemiyorum
A murderer, murderer
Bir katil, katil

No no no no
Hayır hayır hayır hayır

Yeah yeah yeah yeah