Boom, woke me from my sleep

Boom, beni uykumdan uyandırdı
Boom, woke me from a dream

Boom beni bir rüyadan uyandırdı
Boom, got me on my feet

Boom ayaklarımın üzerine atıldı
Boom, thank the birds who sing

Boom şarkı söyleyen kuşlar için teşekkürler


I’m here to try anything

Her şeyi denemek için buradayım
I’m done with the suffering

Acımı çekiyorum
It’s time to stand up and sing

Kalkmanın ve şarkı söylemenin zamanı
For my life

Hayatım için
I’m here now to try it all

Şimdi her şeyi denemek için buradayım
I’m ready to take a fall

Bir düşüş için hazırım
‘Cause I’m an original

Çünkü ben orijinalim
Why deny it?

Neden inkar edeyim?

NAKARAT
And I won’t waste my life being typical (X2)

Ve ben hayatımın tipik olması için zaman harcamayacağım
I’ma be original, even when it’s difficult

Ben orijinal olmalıyım zor olsa da
And I won’t change myself when they tell me, “No”

Ve ben kendi kendime değişmeyeceğim onlar bana ”Hayır” dediklerinde
I’ma be original, I’ma be original

Ben orijinal olmalıyım, ben orijinal olmalıyım


Oh, oh, oh
I’ma be original, I’ma be original

Ben orijinal olmalıyım, ben orijinal olmalıyım


Boom, run toward the light

Boom, ışıklara karşı koşuyorum
Boom, I’m ready to fight

Boom ben kavga etmeye hazırım
Boom, the dear ones that live inside

Boom sevgili birileri içimde yaşar
Boom, I faced the darkest night

Boom en karanlık gecede yüzleştim


Oh, oh, oh
I’ma be original, I’ma be original (Oh, oh)

Ben orijinal olmalıyım, ben orijinal olmalıyım (Oh,Oh)
Oh, oh, oh
I’ma be original, I’ma be original (Oh)

Ben orijinal olmalıyım, ben orijinal olmalıyım (Oh)