blank

Taylor Swift – Only The Young (Türkçe Çeviri)

It keeps me awake
The look on your face
The moment you heard the news
You’re screaming inside
And frozen in time
You did all that you could do
The game was rigged, the ref got tricked
The wrong ones think they’re right
You were outnumbered — this time

Beni uyanık tutuyor
Yüzündeki bakış
Haberleri gördüğün anda
İçten içe çığlık atıyorsun
ve zaman donuyor
Yapabileceğin her şeyi yaptın
Oyun hileliydi, hakem kandırılmıştı
Yanlış olanlar haklı olduklarını düşünüyor
Sayıca üstündün -bu sefer

But only the young
Only the young
Only the young
Only the young can run (Can run)
So run
And run and run

Ama sadece gençler
Sadece gençler
Sadece gençler
Sadece gençler

Sadece gençler koşabilirler
Öyleyse koşun
Ve koşun ve koşun

So every day now
You brace for the sound
You’ve only heard on TV
You go to class, scared
Wondering where the best hiding spot would be
And the big bad man and his big bad clan
Their hands are stained with red
Oh, how quickly, they forget

Şimdi artık her gün
Ses için hazırlanıyorsun

Sadece TV’den duydun
Sınıfa giriyorsun, korkuyorsun
Saklanacak en iyi yerin neresi olduğunu düşünüyorsun
Ve büyük kötü adam ve büyük kötü klanı
Elleri kırmızı lekeli
Oh, ne kadar da çabuk unutuyorlar

They aren’t gonna help us
Too busy helping themselves
They aren’t gonna change this
We gotta do it ourselves
They think that it’s over
But it’s just begun

Bize yardım etmeyecekler
Kendilerine yardım etmekle meşguller
Bunu değiştirmeyecekler
Kendi başımıza yapacağız
Bittiğini düşünüyorlar
Fakat daha yeni başlıyoruz

Only one thing can save us
Only the young (Only the young)
Only the young (Only the young)
Only the young (Only the young)
Only the young

Tek şey bizi kurtarabilir
Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler

Only one thing can save us
Only the young (Only the young)
Only the young (Only the young)
Only the young (Only the young)
Only the young
Only the young (Only the young)
(Don’t say you’re too tired to fight
It’s just a matter of time
Up there’s the finish line)
Only the young (Only the young)
Only the young (Only the young)
Only the young (Only the young)
Can run

Tek şey bizi kurtarabilir
Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler

Sadece gençler (sadece gençler)
(Savaşmaktan yorulduğunu söyleme
Sadece an meselesi
Yukarıda bitiş çizgisi var)

Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler (sadece gençler)
Sadece gençler

Koşabilirler

Don’t say you’re too tired to fight
It’s just a matter of time (Can run)
Up there’s the finish line
So run, and run, and run
Don’t say you’re too tired to fight
It’s just a matter of time (So run)
Up there’s the finish line
And run, and run, and run

Savaşmaktan yorulduğunu söyleme
Sadece an meselesi (yönetebilirler)
Yukarıda bitiş çizgisi var

Öyleyse koş, ve koş, ve koş
Savaşmaktan yorulduğunu söyleme
Sadece an meselesi (yönetebilirler)
Yukarıda bitiş çizgisi var

Öyleyse koş, ve koş, ve koş

Only the young
Only the young
Only the young

Sadece gençler
Sadece gençler
Sadece gençler

run – Burada çabalamak, yönetmek, işletmek gibi anlamda kullanılmış