You took me back
But you shouldn’t have
Now it’s your fault if I mess around
I took a drag
But I shouldn’t have
Now I’m coughing up like I
Never smoked a pack

Beni geçmişe götürdün
Fakat götürmemeliydin
Eğer etrafta amaçsızca dolaşırsam artık bu senin hatan
Sigaramdan bir nefes çektim
Fakat çekmemeliydim
Şimdi sanki hiç sigara paketi bitirmemiş gibi
Öksürüp duruyorum

Gasoline, pretty please
I want to get off
But you’re such a tease
Throw the keys back to me
Go on and kick off your boots
In the passenger seat

Gasoline, lütfen ama lütfen
Paçayı kurtarmak istiyorum
Fakat sen tam bir baş belasısın
Anahtarları bana doğru fırlatıyorsun
Hadi git ve botlarını çıkar
Yolcu koltuğunda

I get sad, you know I get sad
And I can’t look past what I’m sad about
You did me bad (Did me bad, did me bad)
And I did it back (Did it back, did it back)
You needed ass, well, what’s
Wrong with that?

Üzülüyorum, biliyorsun üzülüyorum
Ve beni üzen geçmişe dönüp bakamıyorum
Bana kötülük yaptın (Bana kötülük yaptın, bana kötülük yaptın)
Ve ben de aynısını yaptım (Aynısını yaptım, aynısını yaptım)
Kıça ihtiyacın oldu, pekala, ne sorun
Ne sorun var ki bunda?

Gasoline (Gasoline), pretty please (Pretty Please)
I want to get off (Gasoline)
But you’re such a tease
Throw the keys (Throw the keys) back to me (Back to me)
Go on and kick off your boots (Gasoline)
In the passenger seat

Gasoline, lütfen ama lütfen
Paçayı kurtarmak istiyorum (Gasoline)
Fakat sen tam bir baş belasısın
Anahtarları bana doğru fırlatıyorsun
Hadi git ve botlarını çıkar
Yolcu koltuğunda

Strike a match, strike a match, watch it blow
We’re watching the sunrise from the kitchen counter
Want you bad, want you bad, don’t you know?
When you’re lying between my legs it doesn’t matter
Strike a match, strike a match, watch it blow
You say you wanna go slower but I wanna go faster
Want you bad, want you bad, don’t you know?
Faster and faster

Bir kibrit çak, bir kibrit çak, parlayışını izle
Mutfak tezgahında güneşin doğuşunu seyrediyoruz
Seni çok kötü istiyorum, seni çok kötü istiyorum, bilmiyor musun?
Bacaklarımın arasında uzandığın zaman o şey önemli değil
Bir kibrit çak, bir kibrit çak, parlayışını izle
Ağırdan almak istediğini söylüyorsun fakat ben hızlanmak istiyorum
Seni çok kötü istiyorum, seni çok kötü istiyorum, bilmiyor musun?
Daha ve daha hızlıca

Gasoline, pretty please
I want to get off
But you’re such a tease

Gasoline, lütfen ama lütfen
Paçayı kurtarmak istiyorum
Fakat sen tam bir baş belasısın